Wanneer kan ik tijdelijke huurkorting vragen?

Sinds april 2021 kunt u een tijdelijke huurkorting aanvragen bij uw verhuurder. Dit kan bijvoorbeeld als u door de coronacrisis minder inkomen heeft. Of na een scheiding, of als u verhuist naar een duurdere huurwoning. 

Regels bij een tijdelijke korting op de huur

Als u als huurder een tijdelijke korting wilt op uw huur:

  • Vraagt u de verhuurder schriftelijk om een tijdelijke korting op uw huur.
    Dit kan via een e-mail of brief.
  • Vraagt u de korting op uw huur aan voor een bepaalde periode. Die varieert van 1 maand tot maximaal 3 jaar.
  • Verhuist u naar een duurdere huurwoning? Dan kunt u vragen om in stappen naar die nieuwe hogere huur te gaan. Die stappen gaan in een periode van maximaal 3 jaar. Op die manier went u aan de hogere huur.
  • Besluit uw verhuurder of hij korting geeft en onder welke voorwaarden. En hoe lang.
    Hij hoeft u geen korting te geven.

Welke huur betaalt u als tijdelijke korting afloopt

Uw verhuurder mag de huur na de afgesproken periode verhogen. U betaalt dan weer de huur van voor de korting. Of u betaalt de huur die zou gelden als jaarlijkse huurverhogingen wel doorgingen. U hoeft de korting niet terug te betalen aan de verhuurder. 

Na 3 jaar wordt de huur met korting uw nieuwe basishuur

Het kan dat uw verhuurder de huur na 3 jaar niet terugverhoogt naar de oude huurprijs. Of naar de oude huurprijs plus de in de huurkortingsperiode toegestane huurverhogingen. De huur die u dan betaalt, wordt de nieuwe basishuur. Hierover berekent de verhuurder dan de jaarlijkse verhoging.

Huurprijs verhogen als de huur met korting onder huurtoeslaggrens ligt

Het kan dat uw huur vóór de tijdelijke huur boven de huurtoeslaggrens ligt, maar door de korting onder de huurtoeslaggrens komt. Na de afgesproken periode mag de verhuurder de huur dan beperkt verhogen. De nieuwe huur die u betaalt wordt dan maximaal de huurtoeslaggrens die op dat moment geldt.