Wat zijn de regels tegen discriminatie op de woningmarkt?

De verhuurder mag een huurder niet afwijzen op basis van kenmerken die niet van belang zijn voor het huren van de woning. Bijvoorbeeld iemands afkomst, handicap of seksuele gerichtheid. Het is verboden op die kenmerken onderscheid te maken tussen huurkandidaten. Er zijn regels voor verhuurders om woondiscriminatie te voorkomen.

Verplichtingen om discriminatie te voorkomen

Om woondiscriminatie tegen te gaan moeten verhuurders:

 • een heldere en transparante selectieprocedure gebruiken en bekendmaken;
 • gebruikmaken van niet-discriminerende selectiecriteria;
 • aan de afgewezen kandidaat-huurders uitleggen waarom voor een andere huurder is gekozen.

Vanaf 1 januari 2024 moeten verhuurders hun werkwijze:

 • schriftelijk vastleggen;
 • openbaar maken;
 • aanpassen als dat nodig is;
 • bekend maken bij de werknemers van hun verhuurbedrijf.

Informatie die verhuurder wel mag vragen

Verhuurders mogen wel informatie van huurders vragen die voor hen relevant is. Bijvoorbeeld:

 • naam (voor- en achternaam);
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • samenstelling gezin: alleenwonend, samenwonend, met of zonder kinderen;
 • hoogte van het totaal maandelijks netto-inkomen;
 • inkomensbewijzen;
 • bedrag van de huidige huur en/of een verhuurdersverklaring.

Informatie die verhuurder niet mag vragen

Onder informatie die verhuurders niet mogen vragen, valt:

 • etnische of culturele achtergrond;
 • religieuze identiteit;
 • politieke voorkeur;
 • seksuele gerichtheid;
 • lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Klacht over ongewenst gedrag bij verhuren

Elke gemeente heeft vanaf 1 januari 2024 een meldpunt goed verhuurderschap. Daar kunnen huurders discriminatie van verhuurders melden. Of ander ongewenst gedrag van verhuurders.