Verzoek om teruggave van een in de Tweede Wereldoorlog verdwenen kunstvoorwerp

Bent u eigenaar (of erfgenaam van een eigenaar) van een kunstvoorwerp dat is verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dan kunt u om teruggave vragen. Daarvoor kunt u de procedure volgen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voorwaarden terugvragen kunstvoorwerp uit de Rijkscollectie

Als u weet dat het kunstwerk dat u wilt terugvragen in het bezit van de Rijksoverheid is, stuurt u uw verzoek aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U doet dat via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op de website van de Rijksdienst staat wat u moet doen om kunst uit de Rijkscollectie terug te vragen.

Voorwaarden terugvragen kunstvoorwerp uit een andere collectie

Als u denkt dat u recht heeft op een kunstwerk uit een andere collectie, neemt u contact op met de huidige eigenaar van het voorwerp. Gezamenlijk kunt u daarna contact opnemen met de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. Op de website van de commissie staat wat u moet doen om kunst uit een andere collectie terug te vragen. De commissie kan ook eerst onderzoek doen, voordat u een verzoek indient.

Wetten en regels