Verzoek doen om teruggave van een in de Tweede Wereldoorlog verdwenen kunstvoorwerp

Bent u eigenaar van een kunstvoorwerp dat is verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Of bent u erfgenaam van een eigenaar? Dan kunt u om teruggave vragen. U doet dat via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voorwaarden terugvragen kunstvoorwerp uit de Rijkscollectie

Is het kunstwerk dat u wilt terugvragen in het bezit van de Rijksoverheid? Stuur dan uw verzoek aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U doet dat via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Wilt u weten hoe u kunst uit de Rijkscollectie terugvraagt? Dit staat op de website van de RCE.

Voorwaarden terugvragen kunstvoorwerp uit een andere collectie

Heeft u mogelijk recht op een kunstwerk uit een andere collectie, bijvoorbeeld van een gemeentelijk museum? Neem dan contact op met de huidige eigenaar van het voorwerp. Gezamenlijk kunt u daarna contact opnemen met de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. Op de website van de commissie staat hoe u kunst uit een andere kunstcollectie terugvraagt. De commissie kan ook eerst onderzoek doen, voordat u een verzoek indient.

Wetten en regels

Brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Kamerstukken 2011/2012, nr. 25839-41

Instellingsbesluit Restitutiecommissie