Vragen om toepassing hardheidsclausule bij belastingzaken

Vindt u dat een belastingwet een onbedoeld gevolg heeft in uw situatie? Dan kunt u een hardheidsclausuleverzoek indienen. U vraagt de Belastingdienst dan voor u een uitzondering te maken. Om iets anders te doen dan wettelijke regels bepalen. De hardheidsclausule is alleen een oplossing in een extreme situatie.

Laatst gecontroleerd op 14 februari 2021

Toepassing hardheidsclausule aanvragen

Wilt u een beroep doen op de hardheidsclausule? Stuur dan een verzoek naar:

Belastingdienst / Corporate Dienst Vaktechniek
Afdeling Brieven en beleidsbesluiten
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Wetten en regels

Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63

Heeft u gevonden wat u zocht?