Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Speech van minister Ploumen tijdens het Global Partnership for Effective Development Cooperation.

Toespraak van minister Ploumen tijdens het Global Partnership for Effective Development Cooperation in Mexico City, een grote ...

Toespraak | 16-04-2014 | BZ

Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage voor het nationaal uitvoeringsprogramma voor het beheer van radioactief ...

Rapport | 16-04-2014 | EZ

Toespraak Rutte bij de uitreiking van de Familiebedrijven Award 2014

Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de uitreiking van de Familiebedrijven Award 2014.

Toespraak | 16-04-2014 | AZ

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht met toelichting van een aantal bezwaargronden inzake de overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen die veel voorkomen ...

Brochure | 16-04-2014 | SZW

Wetsvoorstel hervorming ontslagrecht, rechten flexwerkers en modernisering WW (33818)

Wetsvoorstel | 16-04-2014 | VenJ

Wetsvoorstel herziening Pandhuiswet 1910 (33334)

Wetsvoorstel | 16-04-2014 | VenJ

Wetsvoorstel herziening rechtsmachtregeling

Wetsvoorstel | 16-04-2014 | VenJ

Wetsvoorstel wijziging bepalingen curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33054)

Wetsvoorstel | 16-04-2014 | VenJ

Wijziging Sv in verband met vastleggen en bewaren kentekengegevens (ANPR)

Wetsvoorstel | 16-04-2014 | VenJ

Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens (meldplicht datalekken)

Wetsvoorstel | 16-04-2014 | VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.