Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief Wet verbod verticale integratie

Brief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer over de Wet verbod verticale integratie. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | AZ

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk - kindercentra en peuterspeelzalen

In opdracht van GGD GHOR door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkeld instrument om de pedagogische praktijk van ...

Rapport | 18-12-2014 | SZW

Gezocht: (derde) lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012, op 1 april 2013, van ...

Publicatie | 18-12-2014 | EZ

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling daeb toegelaten instellingen volkshuisvesting

Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2014 tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van ...

Regeling | 18-12-2014 | BZK

Monitor Veilige Publieke Taak 2014

Deze publicatie beschrijft de stand van zaken omtrent agressie naar werknemers met een publieke taak, op basis van de Nationale ...

Rapport | 18-12-2014 | BZK, VenJ

Kamerbrief over advies Onderwijsraad 'verhouding tussen zorgplicht en toelatingsbeleid'

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het advies van de Onderwijsraad 'Verhouding tussen zorgplicht en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | OCW

Kaart van beperkingsgebied vogelgriep

Op deze kaart zijn de beschermings- en toezichtsgebieden rondom de besmette bedrijven aangegeven na het vrijgeven van de ...

Kaart | 18-12-2014 | EZ

Intrekking Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Hekendorp 2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. WJZ/14206957, houdende intrekking van de Regeling ...

Regeling | 18-12-2014 | EZ

Kaart bij reisadvies Mexico

Deze kaart hoort bij het reisadvies van Mexico.

Kaart | 18-12-2014 | BZ

Kamerbrief over beleidsdoorlichtingen 'Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat' en 'Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk'

Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de beleidsdoorlichtingen 'Scholen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.