Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

De rendabele sociale huurwoning

Dit rapport focust op de vraag binnen welke randvoorwaarden het mogelijk is om rendabele sociale nieuwbouwwoningen te realiseren.

Rapport | 27-08-2014 | BZK

Waarom verkoopt De Nederlandsche Bank (DNB) de vordering op Landsbanki?

Door de verkoop van de vordering op Landsbanki is het volledige bedrag terugontvangen dat het depositogarantiefonds in 2008 en ...

Vraag en antwoord | Financiën

Bescherming van offshore Natura 2000-gebieden in de Noordzee en start aanwijzingsprocedure mariene Natura 2000-gebieden

In deze brief licht staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken toe toe hoe uitvoering is gegeven aan de motie Slob-Geurts (TK ...

Kamerstuk | 27-08-2014 | EZ

Bijlage bij kamerbrief Bescherming van offshore Natura 2000-gebieden in de Noordzee en start aanwijzingsprocedure mariene Natura 2000-gebieden

Kamerstuk | 27-08-2014 | EZ

Artikel: Aap op mijn schouder!

Artikel over verandercommunicatie naar aanleiding van een kennismiddag over dit onderwerp.

Publicatie | 27-08-2014 | AZ

Artikel: Strak in methode, flexibel in inhoud

Artikel over de communicatiescrum naar aanleiding van een kennismiddag over dit onderwerp.

Publicatie | 27-08-2014 | AZ

Cybersecuritybeeld Nederland (nummer 4)

Jaarlijks rapport van het Nationaal Cyber Security Centrum over de cybersecurity in Nederland van april 2013 tot en met maart 2014 ...

WOB-verzoek: bijlage | 27-08-2014 | VenJ

Cybersecuritybeeld Nederland (nummer 3)

Jaarlijks rapport van het Nationaal Cyber Security Centrum over de cybersecurity in Nederland van april 2012 tot en met maart 2013 ...

WOB-verzoek: bijlage | 27-08-2014 | VenJ

Stop met gebruik Windows XP

Factsheet van het Nationaal Cyber Security Cyber Centrum over de beëindiging van ondersteuning van Windows XP.

WOB-verzoek: bijlage | 27-08-2014 | VenJ

Wob-verzoek Windows XP, Office 2003 en Exchange

Wob-verzoek aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over de beëindiging van de ondersteuning ...

WOB-verzoek: bijlage | 27-08-2014 | VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.