Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

De laatste stand van zaken op het gebied van cultuuronderwijs op scholen voor primair onderwijs.

Rapport | 24-10-2014 | OCW

Kamerbrief over impuls cultuuronderwijs

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-10-2014 | OCW

Top 5 toelichting

De top 5, een terugkerend onderdeel van de HO-tour in alle regio’s, bevat de eerste 5 investeringsprioriteiten en is in eerste ...

Publicatie | 24-10-2014 | OCW

Rapport artikel 12 inspecteur Boskoop 2006

Rapport | 24-10-2014 | BZK

Wat kan ik doen als (ik vermoed dat) mijn bewindvoerder onbetrouwbaar is?

Is uw bewindvoerder onbetrouwbaar? Bijvoorbeeld omdat hij uw geld niet goed beheert of zelfs steelt? En vermoedt u dat hij ...

Vraag en antwoord | SZW, VenJ

Monitoringsrapportage leverings- en voorzieningszekerheid elektriciteit en gas 2014

Dit rapport omvat de monitoringsrapportage over de leverings- en voorzieningszekerheid elektriciteit en gas 2014.

Rapport | 24-10-2014 | EZ

Bijlagen bij besluit Wob-verzoek over ‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’

Bijlagen bij Wob-verzoek over ‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’.

WOB-verzoek: bijlage | 24-10-2014 | VenJ

Aanvraagstramien Verlenging Humanitaire Hulp Syrië 2014

De voor het jaar 2014 reeds geselecteerde Ngo’s op het terrein van humanitaire hulp aan Syrië krijgen de mogelijkheid om voor ...

Formulier | 24-10-2014 | BZ

Besluit tot vaststelling van beleidsregels en subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Verlenging Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 oktober 2014, nr. MinBuZa-2014.10145, tot ...

Besluit | 24-10-2014 | BZK

Openstelling burgemeestersvacature Vlieland

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 24-10-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.