Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Bestuurskosten ministerie van OCW maart 2014

Dit document bevat de bestuurskosten die in maart 2014 zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ...

Publicatie | 24-04-2014 | OCW

Waarom bestrijdt de overheid de invoer en handel van illegale sigaretten?

De illegale tabakshandel is niet alleen een economisch probleem. Bij illegale sigaretten wordt niet alleen belasting ontdoken, ...

Vraag en antwoord | Financiën

Welke rechten hebben pleegouders?

Als pleegouder heeft u verschillende rechten. U heeft in ieder geval recht op goede begeleiding van de instelling die de pleegzorg ...

Vraag en antwoord | VWS, VenJ

Sigarettenvangsten in Nederland 2011-2013

Overzicht van het aantal losse sigaretten en de hoeveelheid tabak die in Nederland in 2011, 2012 en 2013 in beslag is genomen. Ook ...

Rapport | 24-04-2014 | Financiën

Correctiebrieven op oordeelsbrieven BZK aan woningcorporaties

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurt ieder jaar een individuele oordeelsbrief aan alle ...

Brief | 24-04-2014 | BZK

Tabellen verkeersdoden 2013

Publicatie | 24-04-2014 | IenM

SWOV: Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2013

Rapport | 24-04-2014 | IenM

Kamerbrief over het aantal verkeersdoden 2013

Brief van minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Tweede Kamer over het aantal verkeersdoden in 2013.

Kamerstuk | 24-04-2014 | IenM

Kamerbrief antwoorden op vragen SZW-beleid Caribisch Nederland

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Eerste Kamer met antwoorden op nadere vragen van de vaste commissie voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2014 | SZW

Kamerbrief over amendementen wetsvoorstel PAS

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over 2 nieuwe amendementen op het voorstel tot wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2014 | EZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.