Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief Warmtevisie

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de Warmtevisie. Meer dan de helft van alle energie die we in Nederland ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2015 | EZ

Kamerbrief naar aanleiding van verzoek regeling van werkzaamheden 31 maart 2015

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief naar aanleiding van het verzoek bij de regeling van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2015 | Financiën

Bestuurskosten ministerie van Buitenlandse Zaken februari 2015

Bestuurskosten van: 1. De minister van Buitenlandse Zaken 2. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 3. ...

Publicatie | 01-04-2015 | BZ

Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de ...

Publicatie | 01-04-2015 | IenM

Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) informeert de colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs over de hervorming van het ...

Brief | 01-04-2015 | OCW

Campagne Aangifte inkomstenbelasting 2014 - tv-spot in gebarentaal

Video | 01-04-2015 | Financiën

Verdragenoverzicht per 1 april 2015

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen ...

Circulaire | 01-04-2015 | Financiën

Factsheet Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen

In deze factsheet leest u hoe gemeenten de regels voor de staat van gebouwen, open erven en terreinen kunnen handhaven.

Brochure | 01-04-2015 | BZK

Factsheet Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Deze factsheet beschrijft beknopt de mogelijkheden die de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) biedt om ...

Brochure | 01-04-2015 | BZK

Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid februari 2015

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

Publicatie | 01-04-2015 | SZW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.