Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Aanvullende bijlage bij WOB-verzoek over de aanwijzingen van individuele regionale netbeheerders en TenneT in de periode 1998 tot heden

WOB-verzoek | 29-05-2015 | EZ

Beslissing op bezwaarschrift m.b.t. het besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 juni 2014

Beslissing op bezwaarschrift inzake WOB-verzoek over de aanwijzingen van individuele regionale netbeheerders en TenneT in de ...

WOB-verzoek | 29-05-2015 | EZ

Regeling van de Staatssecretaris Economische Zaken tot intrekking Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Stadskanaal 2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 mei 2015, nr. WJZ/15072514, tot intrekking van de Tijdelijke ...

Regeling | 29-05-2015 | EZ

IG IT schoonmaak

Meldingsformulier verwerking persoonsgegevens SZW.

Formulier | 29-05-2015 | SZW

Bestuurskosten ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid april 2015

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en ...

Publicatie | 29-05-2015 | SZW

Hoe draag ik als draagmoeder het ouderlijk gezag over aan de wensouder(s)?

Volgens de Nederlandse wet bent u als draagmoeder juridisch de moeder van het kind. Als de wensouders het kind willen adopteren, ...

Vraag en antwoord | VenJ

Beantwoording Kamervragen over evaluatie handhaving indirecte lozingen

Minister Schultz van Haegen (IenM)  beantwoordt vragen van de fracties van VVD en PvdA naar aanleiding van het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-05-2015 | IenM

Kamerbrief voortgang sectorplannen

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de sectorplannen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2015 | SZW

Quickscan 2 - Evaluatie Sectorplannen

Rapport | 29-05-2015 | SZW

Beantwoording Kamervragen over de positie van leerlingen in het praktijkonderwijs in het kader van de Participatiewet

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van de Kamerleden Kerstens en Ypma (beiden PvdA) over de positie van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-05-2015 | SZW, OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.