Inkomsten en uitgaven stegen in 2018

De economie groeide vorig jaar flink. In Nederland waren meer mensen dan ooit aan het werk. De overheid gaf voor het eerst in vele jaren weer aanzienlijk meer uit aan onderwijs, zorg en veiligheid. Mede doordat er veel mensen werkten en bedrijven goed draaiden, kwam er per saldo meer belastinggeld binnen dan er werd uitgegeven.

Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle departementen die minister Wopke Hoekstra van Financiën vandaag, op Verantwoordingsdag, namens het kabinet naar de Tweede Kamer stuurt. In de jaarverslagen maakt het kabinet de balans op van de inkomsten en uitgaven in 2018 en laat het zien hoe de verschillende ministeries het geld hebben besteed. De Algemene Rekenkamer laat vandaag in een reactie op de jaarverslagen weten of het geld op de bedoelde plekken terecht is gekomen en wat er beter kan.

“Het is grote winst dat veel mensen een baan hebben en de publieke sector weer een boost heeft gekregen", zegt minister Hoekstra. “Ook komt de groei op veel plekken terecht, maar tegelijkertijd besef ik dat dit helaas niet door iederéén wordt gevoeld. Ook zie ik dat het door de krapte op de arbeidsmarkt voor ondernemers lastig is om goed personeel te vinden.”

Het kabinet had voor het eerste volledige regeringsjaar vele miljarden extra gereserveerd om uit te geven aan onder meer onderwijs, zorg, infrastructuur en veiligheid. De uitgaven zijn dan ook met € 13 miljard toegenomen ten opzichte van 2017. Niet al het gereserveerde geld is al besteed. Dit komt onder meer door de ambitieuze investeringsagenda van het kabinet, in combinatie met de hoge vraag naar werknemers en producten. Het grootste deel van het niet bestede geld blijft beschikbaar voor latere jaren.

Voor het derde jaar op rij was er een overschot op de begroting en daalde de schuld. Dat is goed nieuws voor ons allemaal, meent Hoekstra: “Gezonde overheidsfinanciën zijn een randvoorwaarde om onze welvaart vast te houden.” De economie is immers volatiel en de staatsschuld is nog aanmerkelijk hoger dan vóór de crisis.

“Als de inkomsten en uitgaven op de lange termijn in evenwicht zijn, dan betekent dit dat we ook over 5, 10 en 20 jaar kunnen wonen in een veilig land, met zorg voor iedereen en hoogstaand onderwijs.”