Lastendruk taxibranche verminderd

Het kabinet wil onnodige lasten voor chauffeurs en ondernemers in de taxibranche wegnemen. Daartoe worden verschillende maatregelen genomen. Zo zijn taxichauffeurs niet langer verplicht om iedere vijf jaar opnieuw een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met deze wijziging van het Besluit personenvervoer 2000. 

Taxichauffeurs hebben te maken met continue screening en worden daarmee voortdurend gecontroleerd op strafbare feiten. Op basis van deze continue screening kan de chauffeurskaart al worden ingetrokken als hier aanleiding toe is. De vijfjaarlijkse aanvraag van de VOG is daarom overbodig. De maatregel verlaagt de lastendruk voor chauffeurs en ondernemers zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid voor de reiziger. 

Geen dubbele vergunning

Het kabinet schrapt ook de zogenoemde communautaire vergunning voor ondernemers die al beschikken over een taxivergunning. Ondernemers die hun taxi’s willen inzetten voor openbaar vervoer hebben daar nu een aparte vergunning voor nodig. Deze wordt geschrapt omdat met de taxivergunning al voldoende kwaliteitswaarborgen voor de reiziger worden geboden. 

Nieuwe ontwikkelingen

Het gewijzigde besluit, dat geldt voor de gehele taxibranche, geeft taxi-ondernemers verder meer ruimte om in te spelen op ontwikkelingen in de markt. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat krijgt de mogelijkheid om wettelijke beperkingen voor nieuwe reisconcepten waar taxireizigers bij gebaat zijn weg te nemen. Dit kan door onder bepaalde voorwaarden vrijstelling- of ontheffing te verlenen van bepaalde wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Vanzelfsprekend is de randvoorwaarde voor eventuele vrijstellingen en ontheffingen dat de veiligheid van reizigers en andere verkeersdeelnemers gewaarborgd blijft, evenals de handhaafbaarheid op onder andere rust- en rijtijden van chauffeurs en eerlijke concurrentie.