Onder strenge voorwaarden vergunning voor overname Sandd door PostNL

Onder strenge voorwaarden staat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) de overname van Sandd door PostNL toe. De toestemming is verleend om te zorgen dat postbezorging betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar blijft in een sterk krimpende markt. In dit besluit beperkt de staatssecretaris de prijs die PostNL mag rekenen aan klanten en consumenten, en legt aan het bedrijf gegarandeerde netwerktoegang voor andere postbedrijven op.

Het vandaag genomen besluit volgt op een aanvraag van PostNL inzake artikel 47 van de Mededingingswet. Dit artikel geeft de staatssecretaris de mogelijkheid, als toezichthouder ACM een vergunning heeft geweigerd, om wel toestemming te verlenen als er redenen van algemeen belang zijn die zwaarder wegen dan de te verwachten belemmering van de mededinging.

In haar besluit concludeert de staatssecretaris dat hiervan inderdaad sprake is, nadat de ACM op 5 september besloot geen vergunning voor deze overname te verlenen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ook de toezichthouder ziet de efficiëntievoordelen van een overname. Tegelijkertijd stelt de ACM dat ‘de overname kan leiden tot onnodig stijgende tarieven voor zakelijke klanten en consumenten’. Dat wil ik ook voorkomen. De postzegelprijs mag niet harder stijgen dan de daadwerkelijke hiervoor gemaakte kosten. Ook mag PostNL de toegang tot haar netwerk aan andere postbedrijven niet weigeren. Vandaar dat ik de overname alleen met voorschriften toesta. Daardoor kan ik ook de prijsstijging van zakelijke brieven beperken.”

Uniek besluit in algemeen belang op weg naar bredere bezorgmarkt

De toestemming in het kader van artikel 47 is een uniek besluit voor een unieke situatie. Het kabinet wil de kwaliteit van de postvoorziening hoog houden: tegen een reële prijs en met goede arbeidsvoorwaarden voor de bezorger. Dat is geen eenvoudige opgave.

De zeer sterke daling – meer dan een halvering in tien jaar - van het aantal verzonden poststukken, maakt het versturen van een brief steeds duurder. De krimp leidt er toe dat post uiteindelijk opgaat in een bredere bezorgmarkt. Het besluit van de staatssecretaris om de overname van Sandd door PostNL toe te staan, maakt die overgang naar een andere markt mogelijk voor de bedrijven en hun werknemers, borgt de continuïteit van de bezorging, laat de bedrijfskosten dalen en zorgt tegelijkertijd dat de prijzen niet uit de hand lopen.

Strenge voorwaarden om consumenten, bedrijven en marktpartijen te beschermen

Voorwaarden voor de overname zijn onder meer een rendementsplafond van 9 procent op de Nederlandse postdienstverlening, inclusief de zakelijke activiteiten. Zo worden overwinsten voorkomen en blijven de tarieven – waaronder de postzegelprijs – de daadwerkelijke kosten volgen.

Ook gaat de staatssecretaris de regelgeving wijzigen, zodat PostNL de kosten van de integratie van Sandd niet kan toerekenen aan de basispostvoorziening (UPD). Daarmee wordt voorkomen dat consumenten om die reden meer moeten gaan betalen voor het sturen van een brief.

Een andere voorwaarde bij het besluit is dat PostNL toegang moet bieden tot haar landelijke netwerk voor andere regionale postvervoerbedrijven, waaronder bestaande bedrijven die actief zijn op het gebied van sociaal werk.