Vertrek DG Belastingdienst

De heer Dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek vertrekt als directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten een fundamenteel andere weg te willen inslaan en Toeslagen en de Douane te willen ontvlechten uit de Belastingdienst. Hiermee komt een eind aan de integrale verantwoordelijkheid en werkzaamheden van de huidige DG voor de gehele Belastingdienst. Jaap Uijlenbroek wordt bijzonder adviseur bij de ABD en zal zich richten op werkzaamheden buiten het ministerie van Financiën.

Uijlenbroek bekleedde de functie van directeur-generaal Belastingdienst sinds januari 2017. Hij kwam vlak nadat de Commissie onderzoek Belastingdienst haar rapport had opgeleverd en het kabinet had besloten de Belastingdienst direct onder het ministerie van Financiën te positioneren. Mede op basis van deze opdracht heeft Uijlenbroek de topstructuur ingevoerd bij de Belastingdienst om de dienst adequaat te kunnen besturen.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra zegt hierover: “Ik wil mijn waardering uitspreken voor de inzet en gedrevenheid van Jaap Uijlenbroek. Hij heeft drie jaar geleden een ongelooflijk ingewikkelde klus op zich genomen. Jaap heeft de besturing en de processen geordend en met de invoering van de topstructuur en het programma Beheerst Vernieuwen een belangrijke impuls gegeven aan de doorontwikkeling van de Belastingdienst.”

Jaap Uijlenbroek geeft aan: “Ik kijk terug op drie bewogen jaren als directeur-generaal Belastingdienst. In mijn eerste werkweek presenteerde de Commissie Onderzoek Belastingdienst haar conclusies over de vertrekregeling. De periode daarna stond in het teken van het implementeren van deze adviezen. Met de keuze van de minister voor een andere aansturing vervalt de integrale verantwoordelijkheid voor de gehele Belastingdienst en daarmee de basis van mijn huidige functie. De implementatie van de koerswijziging laat ik aan de drie nieuwe directeuren-generaal. Met pijn in het hart laat ik de Belastingdienst achter in een moeilijke tijd. Maar als de geschiedenis één ding leert is het wel dat de Belastingdienst als essentiële uitvoeringsorganisatie voor Nederland onmisbaar is. De dienst wordt gedragen door 30.000 collega’s waarin ik groot vertrouwen heb en die onmisbaar zijn voor Nederland.”