Kwaliteit Nederlandse kinderopvang verder gestegen

Het is goed gesteld met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Door kinderopvangorganisaties is de afgelopen jaren ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering. Hierdoor kan ons land zich nu meten met gidslanden zoals Denemarken en Finland, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Universiteit van Utrecht en onderzoeksbureau Sardes meten jaarlijks de kwaliteit van vier typen kinderopvang: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De metingen van de afgelopen drie jaar (2017-2019) zijn gecombineerd, waardoor een goed beeld ontstaat van het niveau van de kinderopvang. Daarnaast is een analyse gemaakt van de kwaliteit van de kinderopvang in de afgelopen vijfentwintig jaar en maken de onderzoekers een internationale vergelijking.

Toppositie

Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de kinderopvang de afgelopen jaren steeds verder is gestegen. De grootste kwaliteitsstijging doet zich voor bij aspecten die te maken hebben met emotionele kwaliteit, zoals de sfeer op de groep en de sensitiviteit van pedagogisch medewerkers. Internationaal neemt Nederland nu zelfs een toppositie in, stellen de onderzoekers. Ons land scoort goed op de algehele kwaliteit en kent relatief weinig kwaliteitsverschillen tussen de groepen. Het niveau is vergelijkbaar of hoger dan in landen als Denemarken, Finland, Noorwegen, Engeland en Australië. Staatssecretaris Van Ark (SZW) is blij met de kwaliteitsslag die de sector kinderopvang heeft gemaakt:

Staatssecretaris Tamara van Ark: "Kinderopvang is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. En pedagogisch medewerkers maken dagelijks het verschil door veilige, kwalitatief goede opvang te bieden. De sector groeit en is professioneler geworden, dat laat het onderzoek duidelijk zien. Tegelijkertijd heeft de kinderopvang te maken met personeelstekorten. Er zijn veel nieuwe mensen nodig om de hoge kwaliteit te blijven bieden. Ik ondersteun de campagne die de sector is gestart om nieuwe medewerkers te werven dan ook van harte."

Buitenschoolse opvang

Uit het rapport komen ook enkele aandachtspunten naar voren. Zo zijn de onderzoekers van mening dat de buitenschoolse opvang als vrijetijdsinvulling nog aan kwaliteit kan winnen. De nadruk ligt nu vooral op het bieden van sport en spel en minder op creatieve activiteiten of muziek. Van Ark gaat bekijken hoe het aanbod breder en aantrekkelijker gemaakt kan worden, met name voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Rond deze leeftijd neemt het gebruik van de buitenschoolse opvang namelijk sterk af. Bij de gastouderopvang zijn grotere onderlinge verschillen in kwaliteit te zien. Nader onderzoek is nodig om meer inzicht te bieden in de gastouderopvang.