Minister handhaaft vaste boekenprijs

Minister Van Engelshoven (Cultuur) houdt vast aan de Wet op de vaste boekenprijs. Dat schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer op basis van een evaluatie die naar het functioneren van deze wet is uitgevoerd. Uit die evaluatie komt naar voren dat het draagvlak voor een vaste prijs voor boeken zeer groot is en dat doorgaan met deze wet raadzaam is. Minister Van Engelshoven neemt dat advies over.

De Wet op de vaste boekenprijs zorgt ervoor dat een breed en divers aanbod van boeken via een ruim netwerk van goed gesorteerde boekhandels beschikbaar kan blijven. Door de vaste boekenprijs is prijsconcurrentie tussen boekverkopers uitgesloten. Hierdoor ontstaat er meer financiële ruimte bij uitgevers en boekhandelaren om te investeren in een breed aanbod voor het publiek: naast bestsellers ook boeken voor een kleinere markt. Het evaluatieonderzoek onderschrijft deze werking van de wet.

Uiteindelijk beoogt de Wet op de vaste boekenprijs een vitale schrijf- en leescultuur te ondersteunen. Verschillende Europese landen kennen vergelijkbare wetgeving voor prijsbinding van het boek.

Het doorgaan met deze wet is goed nieuws voor de boekenbranche tijdens de nu lopende Boekenweek. Van Engelshoven komt hiermee een belofte na, die ze twee jaar geleden deed in een speech op het boekenbal: ,,Ik doe wat ik kan om het lezen te bevorderen. Door subsidies te verlenen. Door bibliotheken te steunen. Door vast te houden aan de wet op de vaste boekenprijs’’, zei ze toen. Uit de evaluatie blijkt dat dat voornemen kan worden waargemaakt.

Van Engelshoven is daar blij mee: ,,Ik sta voor het bewaken van de diversiteit in het Nederlandse literair landschap. In een tijd waarin minder wordt gelezen is dat zeer belangrijk. Bestsellers zorgen ervoor dat ook boeken voor een kleiner publiek kunnen floreren en daarmee ook dat breed gesorteerde boekhandels kunnen voortbestaan.’’ De boekbranche biedt werk aan ongeveer 25.000 mensen en is goed voor een jaarlijkse omzet van meer dan een half miljard euro.

Evaluatie

De wet schrijft een vierjaarlijkse evaluatie voor. Daarvoor heeft het ministerie van OCW onderzoek laten doen, is de Raad voor Cultuur geconsulteerd en deed het Commissariaat voor de Media als toezichthouder een zelfevaluatie. Daarbij werden aspecten als het economisch belang van het boekenvak, de maatschappelijke impact van boekhandels en de impact van het boek meegenomen. Dit resulteerde in het advies om de wet te continueren en dat heeft de minister overgenomen.