Benoeming in Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Mevr. Marleen Stikker en dhr. Chokri Mousaoui worden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming. Zij treden per 1 juli 2020 voor een periode van vier jaar toe tot de raad.

Stikker is directeur en oprichter van Waag, de instelling die zich bezig houdt met de raakvlakken tussen wetenschap, technologie en kunst. Zij was, in 1993, tevens oprichter van de Digitale Stad, een online gemeenschap waar de leden met elkaar discussieerden, links deelden en creatieve uitingen plaatsten.

Mousaoui is tech-entrepreneur, oprichter en voormalig CEO van Eternal Sun. Sinds 2011 bestaat deze succesvolle startup in innovatieve zonnesimulatiesystemen. Deze systemen testen de kwaliteit en de prestaties van zonnepanelen. De onderneming heeft diverse internationale ondernemingsprijzen in de wacht gesleept, waaronder de Global Cleantech Award in Silicon Valley.

De AWTI is een van de onafhankelijke strategische adviesraden van de regering en het parlement. De AWTI adviseert over het beleid op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie en de manier waarop beleid kan zorgen voor een hoge impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving en de economie.