Conferentie Nederland Digitaal op 8 en 9 februari 2021 in Groningen en online

Het belang van digitalisering is tijdens de coronacrisis nog eens duidelijk geworden. Voor onze economie, voor het uitvoeren van publieke taken en voor de informatieveiligheid. Het benutten van zowel maatschappelijke als economische kansen van digitalisering en aandacht voor publieke waarden waaronder veiligheid staan centraal tijdens de tweede editie van de Conferentie Nederland Digitaal die in februari in Groningen en online plaatsvindt.

Tweede editie verplaatst

De tweede editie van het evenement is vanwege het coronavirus verplaatst van maart dit jaar naar 8 en 9 februari 2021. Kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden werken op het evenement samen aan de doelstelling in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie om Nederland digitaal koploper van Europa te maken door sneller in te spelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren.

Onze samenleving en onze economie digitaliseren. Dit brengt niet alleen kansen maar ook uitdagingen met zich mee. Daarom organiseert het kabinet de Conferentie Nederland Digitaal.

In ieder geval online

De conferentie vindt in ieder geval online plaats. De komende maanden wordt door de organisatie het programma verder ingevuld. Afhankelijk van de actuele corona-ontwikkelingen zal (een deel van) de conferentie fysiek in Groningen plaatsvinden. Het evenement wordt georganiseerd door de ministeries van EZK, BZK en Noorden Digitaal waarin overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Noord-Nederland samenwerken.

Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Het kabinet heeft eerder de Nederlandse Digitaliseringsstrategie gelanceerd en afgelopen juni de actualisatie hiervan gepubliceerd inclusief de impact van het coronavirus en de mogelijke speerpunten voor een volgend kabinet. Ook is er extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) bekend gemaakt en een overzicht gegeven van andere investeringen in bijvoorbeeld data(delen), digitale connectiviteit/infrastructuur, digitale overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid.

De helft van de Nederlandse mkb-ondernemers heeft de noodzaak van digitaal werken als positief ervaren.

Nieuwe flitspeiling mkb digitalisering

De coronacrisis is voor veel ondernemers een moeilijke tijd waarin banen en inkomsten onder druk staan. Desondanks heeft de helft van de Nederlandse mkb-ondernemers de noodzaak van digitaal werken als positief ervaren. Eén op de drie mkb’ers beschouwt de afgelopen periode zelfs als een voordeel als het gaat om digitalisering van hun bedrijf door te voeren. Dat blijkt vandaag uit onderzoek in opdracht van het ministerie van EZK.

Meer informatie over thema, programma, side-events, locatie en deelname is vanaf oktober te vinden op de website Nederland Digitaal