Virtuele regeringsconsultaties Noordrijn-Westfalen en Nederland

Minister-president Rutte heeft donderdag 3 december 2020 een virtuele ontmoeting met minister-president Laschet van Noordrijn-Westfalen. Het overleg tussen beide ministers-presidenten vindt plaats in het kader van de regeringsconsultaties tussen Nederland en de Duitse deelstaat. 

Minister-president Rutte heeft donderdag 3 december 2020 een virtuele ontmoeting met minister-president Laschet van Noordrijn-Westfalen. Het overleg tussen beide ministers-presidenten vindt plaats in het kader van de regeringsconsultaties tussen Nederland en de Duitse deelstaat.

Deze top tussen afvaardigingen van de regeringen van Nederland en Noordrijn-Westfalen vindt voor de tweede keer plaats en heeft als doel het verdiepen van de grensoverschrijdende samenwerking op tal van terreinen, zowel economisch, sociaal als cultureel. 

Minister-president Rutte en minister-president Laschet spreken op 3 december onder meer over het gezamenlijk optrekken in de coronacrisis, actuele onderwerpen in het kader van Europese samenwerking en de verschillende aspecten van grensoverschrijdende samenwerking.

In de periode rond 3 december hebben verschillende Nederlandse bewindspersonen gesprekken met hun collega’s uit Noordrijn-Westfalen. Van Nederlandse zijde zijn dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport, staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aan de kant van Noordrijn-Westfalen zijn dit minister Reul van Binnenlandse Zaken, minister Pfeiffer-Poensgen van Cultuur en Wetenschap, minister Wüst van Verkeer, minister Pinkwart voor Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie, minister Laumann van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken, minister Scharrenbach van Heimat, Lokaal Bestuur, Bouw en Gendergelijkheid en minister Holthoff-Pförtner voor Europese Zaken.

Na afloop van het gesprek tussen de beide ministers-presidenten verschijnt een gezamenlijke schriftelijke slotverklaring met daarin een vooruitblik op de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in de komende periode.