Adviescollege Veiligheid Groningen adviseert vóór gebruik van typologieaanpak

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) is positief over de zogenaamde typologieaanpak van TNO en adviseert hem te gebruiken. Dat betekent dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan de slag kan met deze methodiek. Huiseigenaren in Groningen krijgen daarmee veel sneller duidelijkheid over de veiligheid van hun huis. Tot nu toe rekenen ingenieursbureaus elk gebouw in de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied door om te beoordelen of het aan de veiligheidsnorm voldoet en versterkingsmaatregelen nodig heeft. Dat is een tijdrovende klus. Met de typologieaanpak kunnen bijna alle gebouwen in de werkvoorraad van de NCG op dezelfde consistente manier beoordeeld worden.

De typologieaanpak is onderdeel van het versnellingspakket dat is afgesproken tussen Rijk en regio. Het ACVG geeft aan dat een typologieaanpak essentieel is voor versnelling, consistentie en transparantie in de versterkingsoperatie. Zowel Rijk als regio hebben in de bestuurlijke afspraken van afgelopen 6 november aangegeven achter een spoedige implementatie van de typologieaanpak te staan.

Het gaat om een beoordelingsmethode, ontwikkeld door TNO, waarmee snel en consistent bepaald kan worden welke gebouwen in Groningen wel en niet aan de veiligheidsnorm voldoen. TNO rekent een gebouwtype één keer door.  Individuele doorrekening (wat maanden kost) is niet meer nodig voor verreweg het grootste deel van de gebouwen. Voor ieder gebouw wordt, door middel van een opname door een expert, bepaald of een gebouw tot dat type behoort. Er zal dus altijd een opname van het huis plaatsvinden, maar door de typologieaanpak is het voor de meeste huizen niet meer nodig om individuele berekeningen uit te voeren.

Het ACVG heeft aangegeven dat de NCG in januari kan beginnen met de toepassing van de typologieaanpak in de beoordeling van een beperkt aantal gebouwen. Nadat controles zijn doorlopen en verbeterpunten zijn doorgevoerd, zal vanaf 1 april 2021 de typologieaanpak volledig toegepast kunnen worden.