Essaybundel Tax Governance Code gepubliceerd

Het ministerie van Financiën heeft vrijdag de essaybundel ‘Tax Governance, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek. Tijd voor een code?’ gepubliceerd.

Het ministerie van Financiën wil met behulp van deze essaybundel de dialoog over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van belastingplichtigen en adviseurs in relatie tot belastingontwijking, verder op gang brengen. Dit betekent bijvoorbeeld eenduidige codes en regels voor ethisch handelen voor belastingadviseurs en transparantie van bedrijven op fiscaal gebied.

In de essaybundel laten verschillende betrokkenen uit bedrijfsleven, advieswereld en wetenschap  hun licht schijnen op een eventuele tax governance code en wat zo’n code precies in zou houden. Ook wordt stilgestaan bij hoe de belastingpraktijk zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en een tax governance code daadwerkelijk vormgegeven kan worden.

Het tegengaan van belastingontwijking en belastingontduiking is een van de speerpunten van dit kabinet. Door de invoering van vele nieuwe wetten en regels, zoals de bronbelasting op rente, royalties en dividenden, wordt belastingontwijking aangepakt. Belastingplichtigen en adviseurs spelen zelf ook een grote rol in de verdere aanpak van belastingontwijking. Daarom vindt het ministerie het belangrijk om het gesprek over welke maatschappelijke verantwoordelijkheid zij hebben verder aan te jagen. Het ministerie van Financiën zal begin 2021 een online conferentie organiseren om het debat over een tax governance code een vervolg te geven.  

Aan de bundel hebben verschillende personen en organisaties meegewerkt, waaronder de vakbond FNV, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de vereniging van Nederlandse trustkantoren Holland Quaestor, maar ook internationaal via bijvoorbeeld The B-team. Hans Gribnau, hoogleraar Belastingrecht van de Universiteit Leiden, voerde de redactie over de bundel.