Pauzeknop op schulden gedupeerde ouders van kracht

Ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag hoeven zich komend jaar geen zorgen te maken over beslagleggingen naar aanleiding van hun schulden. De Eerste Kamer heeft vandaag een amendement aangenomen dat regelt dat de invordering van schulden bij gedupeerde ouders tijdelijk wordt gepauzeerd. Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) zal de adempauze van 1 jaar gebruiken om met alle betrokken partijen voortvarend tot een structurele oplossing te komen voor de schulden van gedupeerde ouders.

Met de pauzeknop op de invordering van schulden wordt voorkomen dat schuldeisers beslag kunnen leggen op de forfaitaire tegemoetkoming van 30.000 euro bij gedupeerde ouders, of elke andere compensatiebedrag dat zij ontvangen. Op deze manier wordt rust en ruimte gecreëerd om samen met schuldeisers een oplossing te vinden voor de schulden van deze ouders, zodat ouders zoveel mogelijk van de tegemoetkoming kunnen gebruiken voor een nieuwe start.

Voor alle ouders die zich vóór 12 februari 2021 hebben gemeld als gedupeerde geldt het moratorium per direct. Voor deze groep van ruim 23.000 ouders geldt vervolgens dat de periode van 1 jaar ingaat vanaf het moment dat de forfaitaire tegemoetkoming van 30.000 euro wordt uitgekeerd. Voor ouders die zich ná 12 februari hebben gemeld geldt dat de adempauze van 1 jaar van kracht wordt op het moment dat de 30.000 euro wordt uitgekeerd.

In dat jaar mogen schuldeisers geen verhaal halen bij de gedupeerde ouders en hun huidige toeslagpartner. Het gaat hierbij om schulden die voor de adempauze zijn ontstaan. Schuldeisers mogen ook de overeenkomst met de betrokken ouders niet aanpassen wanneer een schuld openstaat die voor de adempauze is ontstaan. Dit betekent dat bijvoorbeeld een huurcontract niet kan worden opgezegd vanwege een betalingsachterstand die een gedupeerde ouder heeft.

Om te voorkomen dat er beslag wordt uitgevoerd op de compensatie, laat de Belastingdienst/Toeslagen aan de gerechtsdeurwaarders weten wie tot de groep gedupeerde ouders behoort. Gerechtsdeurwaarders kunnen beslag leggen op het inkomen of op goederen. Door onder strikte voorwaarden gegevens van gedupeerde ouders te delen, kunnen we ervoor zorgen dat er geen beslag meer wordt gelegd. Gerechtsdeurwaarders mogen deze gegevens alleen gebruiken om beslagleggingen te voorkomen.

Dit moratorium is anders dan de pauzeknop die wel vaker wordt afgesproken met schuldeisers, voorafgaand aan een regulier schuldhulpverleningstraject. Dit moratorium is bedoeld om tijd te vinden voor het vinden van een oplossing voor alle betrokken partijen, zowel de ouder als de schuldeiser.

Het moratorium betekent dat er tijdelijk geen titel door een schuldeiser kan worden verkregen om een schuld te laten voldoen. Dit tijdelijke uitstel geldt alleen voor openstaande vorderingen van vóór 12 februari 2021 en op vorderingen die betrekking hebben op een overeenkomst die vóór 31 december 2020 is aangegaan.

Als schuldeiser kunt u aan een ouder nog steeds vragen om de schuld te voldoen. Daarvoor mag u ook herinneringen of aanmaningen sturen. U mag van de rechter echter tijdelijk geen beslag leggen om uw schuld betaald te krijgen. U kunt als schuldeiser ook vrijwillig meewerken aan het moratorium en tijdelijk geen actie ondernemen, zodat deze ouders de komende maanden rust en ademruimte krijgen, tot duidelijk is hoe de oplossing van de schulden er uit komt te zien.

Daarnaast kunnen ouders die schulden hebben en zich hier zorgen over maken zich melden bij hun gemeente. Die kan helpen bij het inventariseren van de schulden.