Nieuwe Wet Inburgering: tussenrapport pilotprogramma en evaluatie bestaande werkwijzen gepubliceerd

Dit voorjaar zijn het tweede tussenrapport op het thema Zelfredzaamheidsroute (Z-route) en twee nieuwe evaluatieonderzoeken in het kader van het Pilotprogramma VOI afgerond.

Gemeenten staan voor veel keuzes bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten experimenteren op 6 verschillende thema’s in het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. Onderzoeksbureau de Beleidsonderzoekers publiceerde het tweede tussenrapport over de zes pilots op het thema Z-route. Uit onderzoek bleek dat alle deelnemers, ondanks de beperkende coronamaatregelen, vooruitgang op taalvaardigheid boekten. 

Meer informatie

De twee evaluatierapporten betreffen evaluaties van het programma Rotterdamse Taalstart en van de gemeente Amsterdam over financieel ontzorgen, brede intake en ELIP-groep. 

Meer informatie