Benoeming leden Raad voor Cultuur

De heer drs. S. (Stef) Avezaat en mevrouw E.N. (Ellen) Schindler worden benoemd als lid van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De benoeming gaat in op 1 mei 2021 voor een periode van vier jaar.

Stef Avezaat heeft een achtergrond als maker, bestuurder, zakelijk leider en initiatiefnemer in de wereld van theater, dans en audiovisuele producties. Sinds 2003 is hij directeur/bestuurder van Schouwburg De Lawei te Drachten, Smallingerland. Tot 2019 was hij daarnaast voorzitter van de Noordelijke Schouwburg Directies. Momenteel is hij lid van ‘Inspiraad’ van Stichting Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland en mede-oprichter Jeugdfonds Cultuur Friesland, dat is overgegaan in het Fries Jeugdfonds Sport & Cultuur, waarvan hij tot voor kort bestuurslid was. Tussen 2017 en 2019 was hij lid van de commissie Sectoradvies Dans van de Raad voor Cultuur. Hij studeerde Sociale Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Ellen Schindler heeft na haar opleiding aan de Willem de Kooning Academy en de Erasmus school of History, Culture and Communication haar kracht en liefde voor cultuur omgezet in een professionele loopbaan. Sinds 2018 is ze partner/CEO van De Zwarte Hond, een internationaal ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en strategie, met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. Hier is ze verantwoordelijk voor Business Strategy & Development, Branding, PR & Communicatie, de Academy en Internationalisering. Tot 2018 was ze CEO bij Kossmanndejong exhibition architects, een internationaal ontwerpbureau voor museale inrichting. Schindler heeft in het verleden in verschillende commissies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zitting gehad, en momenteel is zij bestuurslid van Conny Janssen Danst. In 2016 was zijn lid van de Commissie Actie-agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp bij de Raad voor Cultuur.

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over beleidskwesties en subsidieaanvragen. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van OCW.