Onderhandelplan belastingverdragen 2021

Nederland onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

Een belastingverdrag is een overeenkomst tussen twee landen. Het doel van een belastingverdrag is voorkomen dat burgers en bedrijven over dezelfde inkomsten in twee landen belasting betalen. Een tweede doel van een belastingverdrag is om belastingontwijking te helpen voorkomen.

Dit bericht geeft aan met welke landen Nederland voornemens is om in 2021 te onderhandelen. Het uiteindelijke verloop van de onderhandelingen is uiteraard mede afhankelijk van de samenwerking met deze landen, de samenloop van verschillende onderhandelingen en de ontwikkeling van de COVID-19-pandemie.

In 2021 zal Nederland proberen de gesprekken voort te zetten met Andorra, Bangladesh, België, Brazilië, Marokko, Mozambique, Oeganda, Portugal, Rusland, Senegal, Sri Lanka. Verder zal Nederland proberen nieuwe (her)onderhandelingen te starten met Bahrein, Barbados, Moldavië, de Verenigde Arabische Emiraten (aanpassing bestaande verdragen) en Ecuador (nog geen bestaand verdrag).

Binnen het Koninkrijk zal Nederland in 2021 gesprekken over een nieuwe belastingregeling voortzetten met Aruba en Curaçao. Daarnaast beoogt Nederland gesprekken over de belastingregeling met Sint Maarten te starten.

Bedrijven en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd  om schriftelijk contact op te nemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, Afdeling Internationale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de mogelijke onderhandelingen voor de komende jaren is informatie over problematiek van dubbele belastingen met andere landen dan hierboven genoemd ook welkom.