Met een gratis zelftest naar college

Vandaag wordt de website www.zelftestonderwijs.nl met een campagne op social media gelanceerd. Op de site kunnen studenten en medewerkers in het hoger onderwijs terecht om binnen een paar minuten gratis zelftesten aan te vragen. Sinds 26 april kunnen studenten ongeveer weer één dag per week fysiek onderwijs volgen op een hogeschool of universiteit.

Door iedere student en medewerker te voorzien van gratis zelftesten kunnen besmettingen snel worden opgespoord. Minister van Engelshoven roept daarom studenten op om zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van de gratis zelftesten: “Studenten hebben vaak zelf minder of geen last van een besmetting, maar kunnen deze wel ongemerkt overdragen op anderen. De inzet van deze preventieve zelftesten kan er toe leiden dat een besmetting eerder wordt gesignaleerd, waardoor kan worden voorkomen dat het virus ongemerkt verder wordt verspreid. Op deze manier kunnen studenten onderdeel zijn van de oplossing bij het tegen gaan van de pandemie. En kan er mogelijk sneller meer perspectief worden geboden voor het onderwijs.”  

Het advies aan studenten en medewerkers is om iedere week de gratis zelftest af te nemen, voordat je onderwijs volgt of geeft op de locatie van de instelling. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig en studenten en medewerkers hoeven geen negatief testresultaat te overleggen om toegang te krijgen tot de hogeschool of universiteit. Naast het inzetten van deze gratis zelftesten blijven de algemeen geldende maatregelen ter bestrijding van het corona-virus van kracht in het onderwijs. Zo blijft de 1,5 meter afstand gelden en blijft het noodzakelijk dat je jezelf bij klachten direct laat testen bij de GGD.

Een aantal hogescholen en universiteiten (Hogeschool InHolland, Hotelschool The Hague, Protestantse Theologische Universiteit, Theologische Universiteit Geref. Kerk (Vrijg.), Theologische Universiteit Apeldoorn en de private hogeronderwijsinstellingen) verspreidt zelf de zelftesten onder hun studenten en medewerkers. Deze instellingen zullen hun studenten en medewerkers informeren over de wijze waarop zij de gratis zelftesten kunnen ontvangen.