Consultatie voorstel verlengingsprijzen vergunningen landelijke commerciële radio

Op verzoek van de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de FM-vergunningen van de huidige landelijke commerciële radiostations met drie jaar verlengen tot en met augustus 2025. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om voor de vier meest waardevolle vergunningen van Sky Radio, Radio 538, Qmusic en Radio 10 zogenoemde verlengingsprijzen vast te gaan stellen, die de houders moeten betalen. De ministeriële regeling waarin deze verlengingsprijzen worden vastgelegd, gaat eerst nog in internetconsultatie.

De Nederlandse commerciële radiosector heeft tijdens de coronacrisis gekampt met teruglopende advertentie-inkomsten. De diverse radiostations hebben aangegeven hierdoor financieringsbehoefte te hebben om te kunnen blijven uitzenden en te investeren in technologie. Om te voorzien in deze financieringsbehoefte, achten de radiostations het noodzakelijk dat hun - in 2022 aflopende - vergunningen worden verlengd. De Tweede Kamer heeft met een breed aangenomen motie (132 stemmen voor) het kabinet verzocht om de vergunningen van de commerciële radiostations te verlengen in plaats van deze te veilen, zoals eerder was beoogd door het ministerie van EZK. Het kabinet voert de motie uit.

Bij een veiling wordt via verschillende biedingen bepaald wat de economische waarde van een vergunning is. Bij een verlenging moet een zogenoemde verlengingsprijs worden vastgesteld.  De Telecommunicatiewet schrijft voor dat dit een marktconforme vergoeding moet zijn, waarvan de hoogte per vergunning nu openbaar wordt geconsulteerd. Die bedragen zijn tot stand gekomen na een onafhankelijk advies van het onderzoeksbureau SEO.