Laatste reguliere gasjaar: winning Groningen naar 3,9 miljard kuub

Het laatste reguliere gasjaar in Groningen gaat van start. Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat heeft bepaald dat de NAM 3,9 miljard kuub mag winnen uit het Groningenveld, in een wat temperatuur betreft gemiddeld jaar. Dat is in lijn met het advies van gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) uit februari. Deze hoeveelheid ligt ver onder het niveau van 11,2 miljard kuub dat was voorzien in het basispad uit 2018, en is ongeveer een halvering ten opzichte van het winningsniveau voor het huidige gasjaar. Na het gasjaar 2021/2022 is het veld alleen nog in gebruik als reservemiddel. Een situatie die wat het kabinet betreft zo kort mogelijk duurt.

Minister Blok: “Dit is een historisch moment: het laatste jaar dat we nog ‘gewoon’ gas uit Groningen halen. Het stoppen van de gaswinning zorgt ervoor dat de belangrijkste oorzaak verdwijnt van de aardbevingen. En dat is de enige manier waarop we ervoor kunnen zorgen dat de Groningers net zo veilig kunnen wonen als mensen in de rest van het land. Het belangrijkste is nu dat ik me blijf concentreren op een soepel verloop van de schadeafhandeling en, met mijn collega van Binnenlandse Zaken, op de versterkingsoperatie.”

Groningen als reservemiddel

Dit besluit markeert het einde van de gaswinning uit Groningen. Het veld blijft daarna nog zo kort mogelijk dienst doen als reservemiddel, in het geval van een extreem koude winter of grote leveringsproblemen. Een beperkt aantal winningslocaties staat daardoor nog stand-by. Het is nodig om daar een minimale hoeveelheid gas te winnen, circa 1,5 miljard kuub, zodat de productie weer aan de gang kan in het uitzonderlijke geval dat dat nodig is.

Gasopslag Grijpskerk

Een manier om het Groningenveld eerder definitief te sluiten, en dus ook niet meer als reserve te gebruiken, is door de gasopslag Grijpskerk in te zetten voor de opslag van zogenaamd laagcalorisch gas. Nu is die opslag gevuld met hoogcalorisch gas. Minister Blok wil dat echter alleen doen als het veilig kan en het geen extra risico’s meebrengt voor de omgeving van de gasopslag. Hij zal Staatstoezicht op de Mijnen vragen een advies daarover te geven, zodra de NAM een opslagplan heeft ingediend. Er is geen extra gas nodig uit het Groningenveld om Grijpskerk te vullen.

De gasbel van Slochteren

De gaswinning in Groningen begon in 1963. Jarenlang heeft Nederland geprofiteerd van de enorme gasbel van ‘Slochteren’ - een van de grootste natuurlijke gasvoorraden ter wereld. Maar het werd steeds duidelijker dat de gaswinning direct leidde tot de aardbevingen in Groningen, met alle gevolgen voor de veiligheid. Daarom heeft toenmalig minister Wiebes in 2018 het historische besluit genomen om de gaswinning volledig te stoppen.  Meer feiten en cijfers over de afbouw van de gaswinning in Groningen zijn te vinden op het dashboard Groningen.

Vergroot afbeelding Gaswinning Groningen
Beeld: ©Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Economische Zaken en Klimaat