Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2022.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2022:

€ 1.725,00 per maand;

€ 398,10 per week;

€ 79,62 per dag.

(Zie Staatscourant 2021, nr. 44.177