Belastingdienst start campagne voorlopige aanslag

De Belastingdienst verstuurt vanaf deze week ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022. Met deze voorlopige aanslag kunnen mensen in het lopende jaar alvast geld terugkrijgen, of juist gespreid betalen. Nieuw in de dienstverlening is een optimale partnerverdeling van gemeenschappelijke aftrekposten. De Belastingdienst stelt automatisch een zo optimaal mogelijke verdeling voor tussen fiscale partners, wat tot de meest gunstige belastingsituatie voor hen leidt.

Wie in het lopende jaar alvast geld wil terugkrijgen van de Belastingdienst, of wie bij de definitieve aanslag geen groot bedrag in één keer wil betalen, kan een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of zorgverzekeringswet aanvragen. Daarmee ontvangt de aanvrager een maandelijkse teruggaaf, of betaalt de aanvrager iedere maand een deel belasting en/of premie. Dit gebeurt vooruitlopend op de definitieve aanslag na het doen van de aangifte inkomstenbelasting.

De Belastingdienst stuurt de voorlopige aanslagen altijd in december en januari, dit jaar ongeveer 4 miljoen.

Goed controleren

De voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over iemands fiscale situatie volgend jaar. Hij is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. De Belastingdienst raadt ontvangers aan de gegevens op de aanslag goed te controleren en waar nodig te wijzigen, als ze nu al weten dat ze voor 2022 niet kloppen. Dat kan terug- of bijbetalen voorkomen.

Nieuwe optimale verdeling

Mensen die samen met hun partner een voorlopige aanslag indienen, kunnen dit jaar ook voor het eerst gebruik maken van een ‘optimale verdeling’ van gemeenschappelijke aftrekposten in de berekening van de aanslag. De Belastingdienst stelt deze verdeling automatisch voor in het wijzigingsformulier, op basis van een reeks berekeningen. De verdeling is zo gunstig mogelijk, als het gaat om de belasting die je moet betalen of het geld dat je juist terug kan krijgen. Mensen kunnen er altijd voor kiezen om zelf de bedragen alsnog anders te verdelen.

Achteraf minder bijbetalen

Sommige mensen ontvangen automatisch een voorlopige aanslag omdat de inschatting is dat ze anders relatief veel moeten bijbetalen bij de definitieve aanslag. De Belastingdienst doet dit om het betalen van de inkomstenbelasting gelijk te laten lopen met de werkelijke inkomsten in het lopende jaar. Op die manier hoeft men bij de definitieve aanslag achteraf zo min mogelijk bij te betalen. Het is vanaf dit jaar ook gemakkelijker om een voorlopige teruggave stop te zetten via een formulier op Mijn Belastingdienst.