Internetconsultatie alternatieven aanpak dividendstripping gestart

Het ministerie van Financiën consulteert vanaf vandaag 6 alternatieve maatregelen om dividendstripping effectiever aan te pakken. Het kabinet vindt het namelijk ongewenst dat partijen door middel van dividendstripping geen of minder dividendbelasting betalen. Reageren op deze alternatieven kan vanaf vandaag tot en met 26 januari 2022 via de internetconsultatie Mogelijkheden versterking maatregelen tegen dividendstripping.

Bij dividendstripping wordt het economische belang en de juridische eigendom van aandelen opgesplitst om zo een belastingvoordeel te behalen. Hierbij behoudt een aandeelhouder het economische belang. De juridische eigendom van de aandelen wordt dan (tijdelijk) overgedragen aan andere partijen die recht hebben op een gunstigere behandeling voor de dividendbelasting. Hierdoor wordt de heffing van dividendbelasting beperkt of voorkomen.

Uit de praktijk is gebleken dat dividendstripping binnen de huidige wettelijke mogelijkheden niet altijd goed te bestrijden is. Het kabinet vindt het ongewenst dat het mogelijk blijft om door middel van dividendstripping geen of minder dividendbelasting te betalen. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden onderzocht om dividendstripping beter aan te pakken.

De internetconsultatie heeft als doel de impact van de zes verschillende alternatieven op de praktijk in kaart te brengen. Daarnaast krijgen betrokken partij zo de mogelijkheid om andere alternatieven aan te dragen. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2022 de Tweede Kamer naar aanleiding van de consultatie verder geïnformeerd.