Ruim 100 zorgorganisaties aan de slag met elektronische gegevensuitwisseling

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. In de afgelopen maanden groeide het aantal zorgorganisaties dat subsidie kreeg voor elektronische gegevensuitwisseling met 107. Met deze toename is het budget voor de unieke, sector-overstijgende regeling van 30 miljoen euro volledig benut. 

Kwaliteit van zorg

De deelnemende organisaties gaan het geld gebruiken om zorginformatie te kunnen delen tussen zorgprofessionals en hun cliënten via de zogenoemde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Cliënten en mantelzorgers kunnen door meer inzicht in de zorginformatie meer regie nemen over hun zorg. Daarnaast gaat een groot deel van de organisaties het geld ook inzetten voor de overdracht tussen zorgprofessionals onderling (de eOverdracht). Zorgprofessionals kunnen gegevens hierdoor beter en sneller overdragen en hebben dus eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Zo draagt elektronische uitwisseling van gegevens bij aan de kwaliteit van de zorg.

Elektronische uitwisseling

Deelnemende organisaties moeten eind 2022 klaar zijn met de realisatie van de elektronische uitwisselingen van de regeling InZicht. Tussentijds worden geleerde lessen en kennis zoveel mogelijk gedeeld met andere zorgorganisaties, zodat zij hiervan kunnen leren. In de toekomst wil de overheid namelijk alle zorgaanbieders verplichten gegevens elektronisch uit te wisselen. Hiervoor is de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg in voorbereiding. In aanloop naar de verplichting stimuleert VWS de zorg om zich alvast hierop voor te bereiden door middel van verschillende subsidieregelingen. Voor de regeling InZicht werkt zij hiervoor nauw samen met de branche- en beroepsorganisaties ActiZ, VGN, GGZ Nederland, Zorgthuisnl en V&VN. Geïnteresseerde zorgaanbieders kunnen voor meer informatie bij hen terecht of op de pagina Regeling InZicht op LinkedIn.

Deelnemers aan de regeling

In bijgaand overzicht zijn de namen van de deelnemende organisaties, de geografische ligging van de organisatie en de zorgbranche te bekijken.

(Toegevoegd: overzicht van de deelnemers per april 2022.)