Ondernemers meer tijd voor aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten

Ondernemers krijgen 2 weken langer om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal van 2021 aan te vragen. Het loket sluit op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Aanleiding voor deze langere openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige verlaging van de omzetverliesdrempel van 30 % naar 20 %. Deze aanpassing van de TVL is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor het 4e kwartaal van 2021 heeft het kabinet de omzetverliesdrempel eenmalig verlaagd van 30 % naar 20 %. Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet een onderneming minimaal 20 % omzetverlies hebben, in vergelijking met de referentieperiode. Hiervoor mag een ondernemer kiezen tussen het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant kondigde het kabinet zaterdag 18 december 2021 een lockdown aan. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimde het kabinet op 21 december 2021 het economisch steunpakket voor het 4e kwartaal van 2021 om werkenden en ondernemers extra ondersteuning te bieden. Ondernemers krijgen nu 2 weken extra om de TVL-subsidie aan te vragen. Op deze manier staat de regeling 8 weken open, zoals ook bij vorige openstellingen het geval was.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Voor meer informatie over de TVL: kijk op RVO.nl. Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket.  Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800–2117.