Onderhandelplan belastingverdragen 2022

Om dubbele belastingheffing te voorkomen en economische relaties te versterken onderhandelt Nederland met andere landen over belastingverdragen. Ook in 2022 onderhandelt Nederland met een groot aantal landen over (nieuwe) belastingverdragen.

Het doel van een belastingverdrag is voorkomen dat burgers en bedrijven over dezelfde inkomsten in 2 landen belasting betalen, maar ook om belastingontwijking te voorkomen. De belastingverdragen bepalen ook welk land grensarbeiders mag belasten.

Het verloop van de onderhandelingen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de onderlinge samenwerking en samenloop met andere onderhandelingen. Ook de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie speelt een rol. 

In 2022 wil Nederland de gesprekken voortzetten met:

 • België
 • Brazilië
 • Kirgizië
 • Marokko
 • Moldavië
 • Mozambique
 • Oeganda
 • Portugal
 • Rusland
 • Sri Lanka
 • de Verenigde Arabische Emiraten

Verder wil Nederland (her)onderhandelingen starten met:

 • Bahrein
 • Barbados
 • Rwanda
 • Suriname

Binnen het Koninkrijk zet Nederland in op het starten van gesprekken over het aanpassen van de belastingregeling met Sint Maarten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert ieder kwartaal een overzicht met de landen waarmee op dit moment onderhandelingen lopen.

Burgers en bedrijven die fiscale informatie hebben die van belang kan zijn voor lopende onderhandelingen, worden uitgenodigd contact op te nemen met het Ministerie van Financiën. Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Deze informatie kan gestuurd worden aan:

Ministerie van Financiën
Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Met het oog op toekomstige onderhandelingen is ook informatie over de problematiek van dubbele belastingen met andere landen welkom.