Gezamenlijk actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen

Leerlingen hebben gezonde lucht nodig om goed te kunnen leren en leraren moeten veilig voor de klas kunnen staan, zeker in coronatijd. Omdat betere ventilatie in de klassen nu echt snel nodig is, komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter.

Dat hebben minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), de PO-Raad en VO-raad (de vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar afgesproken.

Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ,,Leraren en leerlingen hebben recht op gezonde lucht in de klas. Zeker in deze coronatijd moeten we er alles aan doen om de scholen verantwoord open te houden. Schoolbesturen en gemeenten werken hard aan betere ventilatie. Maar we zien nog te veel scholen waar het nog niet goed is en dat moet gewoon snel beter.”

Freddy Weima (PO-Raad): ,,Goed dat de minister aandacht heeft voor de slechte gebouwen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Met de afspraken die we nu maken, komt er snel zicht op beter ventileren in elk lokaal. Daarnaast werken we aan maatwerkoplossingen voor de meest urgente situaties waar meer nodig is in het gebouw. Verder gaan we afspraken maken om alle schoolgebouwen op de langere termijn onderwijsadaptief, gezond, toegankelijk en duurzaam te maken. En dat is hard nodig!”

Henk Hagoort (VO-raad): ,,Wij zijn blij met deze extra impuls om de ventilatie op scholen op de korte termijn te verbeteren. Maar er moet veel meer gebeuren om het binnenklimaat in de veelal verouderde schoolgebouwen te verbeteren, ze geschikt te maken voor hedendaags onderwijs en te verduurzamen. Hier is een forse financiële impuls en een gezamenlijke aanpak voor nodig. Goed dat we afgesproken hebben hier op korte termijn samen werk van maken.’

Eelco Eerenberg (VNG): ,,De afgelopen coronatijd heeft ons het nut en de noodzaak van goede ventilatie geleerd. Er zijn op dit moment nog te veel gebouwen en locaties waar de ventilatie in gebouwen nog niet in orde is. Daarom zijn we blij met deze maatwerkaanpak waarbij urgente situaties snel worden aangepakt.’’

Hulplijn

Scholen, leraren en gemeenten die voor de ventilatie hulp en advies nodig hebben, kunnen terecht op het aparte nummer 0800-0224402 en de website ventilatiehulp.nl.  Hier kunnen scholen direct geholpen worden met acute vragen en praktische tips krijgen.

Spoeddienst

Via het telefoonnummer kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen. Scholen die advies nodig hebben worden dan bezocht door een deskundige die helpt met goede ventilatie op de korte termijn en een plan om het op de langere termijn te verbeteren. Daarbij kunnen scholen en gemeenten nog tot 30 april gebruik maken van de bestaande SUViS-subsidieregeling om de ventilatie te verbeteren.

CO2-meters

Ook moet elk klaslokaal een CO2-meter krijgen, zodat je kan zien of het nodig is om bijvoorbeeld tussen de lessen door de ramen tegen elkaar open te zetten. Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. Scholen krijgen via kenniscentrum Ruimte-OK informatie over hoe je de CO2-meter goed gebruikt en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft. 

Langere termijn

We snappen dat deze afspraken niet ineens álle problemen met ventilatie oplossen, maar met deze afspraken wordt de situatie op korte termijn wel verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat er meer moet gebeuren om verouderde schoolgebouwen te verbeteren en te verduurzamen. OCW, de VNG, PO-Raad en VO-raad gaan hierover verder in gesprek.