Gewijzigde links naar inspectierapporten kinderopvang

Op 3 januari 2022 is een nieuwe versie van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ingevoerd. Onderdeel van deze nieuwe versie is de noodzakelijke aanpassing van de URL’s naar de kinderopvangvoorzieningen en de inspectierapporten op het LRK-Publieksportaal. Deze links moeten worden aangepast als gevolg van strengere regels op het gebied van beveiliging en het voorkomen van kwetsbaarheden.

Wat houdt dit in voor u?
Heeft u op uw eigen websites links geplaatst naar de kinderopvangvoorzieningen en de inspectierapporten op het LRK-Publieksportaal? Dan werken deze links vanaf juli 2022 niet meer.

Gefaseerde aanpassing
Bezoekers van uw website worden in februari via de oude link automatisch doorverwezen naar de nieuwe link.

Vanaf 1 maart 2022 wordt een waarschuwingsscherm getoond wanneer de oude link wordt gebruikt. In dit waarschuwingsscherm staat dan ook de nieuwe link vermeld.

Vanaf begin juli 2022 volgt er een foutmelding wanneer de oude link wordt gebruikt.

Nieuwe links in Open data
In Open data heeft DUO de nieuwe links van de voorzieningen nu al beschikbaar gesteld.

Aanpassen voor juli 2022
Het advies is om de links zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór juli 2022 aan te passen en daarna te controleren.