Kabinet ziet mogelijkheden voor verlagen schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Het kabinet laat vandaag weten dat het mogelijk is om per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel jubelton genoemd, te verlagen maar niet af te schaffen. Het kabinet gaat deze mogelijkheid bekijken en de Tweede Kamer wordt hier na het krokusreces over geïnformeerd.

Het eerder afschaffen van de jubelton dan 2024 is niet mogelijk in verband met de benodigde aanpassingen.

Het is dus wel mogelijk om de jubelton per 1 januari 2023 te verlagen. Hierbij is het logisch om als ondergrens € 27.231 aan te houden. Dit komt overeen met het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen. Dit is begrijpelijk voor burgers en zorgt voor minder druk op de uitvoering als gevolg van vragen over de regeling.

Deze mogelijkheid wordt nu verder bekeken en de Tweede Kamer wordt hier na het krokusreces over geïnformeerd.