Nederland doet weer belastingaangifte

Ruim 8 miljoen mensen kunnen vanaf dinsdag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2021. De Belastingdienst heeft al zoveel mogelijk gegevens vooraf ingevuld. Het goed controleren van die gegevens en aanvullen waar nodig blijft wel belangrijk. Zeker wanneer er iets is veranderd in 2021. En voor iedereen die aangifte doen een lastige klus vindt, is er hulp.

Circa 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen de afgelopen periode een uitnodiging om aangifte te doen over 2021. De aangifteperiode loopt van 1 maart tot 1 mei. Voor veel mensen geldt dat wanneer zij vóór 1 april aangifte doen, zij vóór 1 juli horen of zij geld terug krijgen of moeten betalen.

Net als in voorgaande jaren maakt de Belastingdienst aangifte doen zo makkelijk mogelijk. Veel gegevens zijn vooraf ingevuld. Dit helpt mensen om tijdig en volledig aangifte te doen en verkleint de kans op onbewuste fouten.

Veranderingen in persoonlijke situatie

Als er iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie, dan is het nog belangrijker om de aangifte goed te controleren en aan te vullen. Voorbeelden daarvan zijn een scheiding, het stoppen met een onderneming of het oversluiten van een hypotheek.

Als mensen in 2021 bijvoorbeeld hun hypotheek voor de eigen woning hebben overgesloten vanwege de lage rente, betalen ze waarschijnlijk minder hypotheekrente. Dus kunnen ze minder aftrekken. Aan de andere kant zijn de oversluitkosten van de hypotheek en de boeterente meestal aftrekbaar. Het is belangrijk dergelijke gegevens goed te controleren en aan te vullen. Deze én andere belangrijke informatie over het invullen van de aangifte 2021 is terug te vinden op www.belastingdienst.nl/aangifte.

Coronasteunmaatregelen in de aangifte

Ook in 2021 konden ondernemers gebruik maken van coronasteunmaatregelen. De fiscale gevolgen van deze coronasteunmaatregelen zijn voor iedereen anders.

De Belastingdienst houdt in de aangifte rekening met ontvangen steunmaatregelen. De overbruggingsregeling zoals de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is al vooraf ingevuld in de aangifte. Ondernemers worden gevraagd de gegevens over deze uitkeringen goed te controleren en indien nodig aan te passen. Ook worden ondernemers in de aangifte gewezen op de rubrieken die gaan over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), die zijn aangewezen als vrijgestelde winstbestandsdelen. Daarnaast bevat de aangifte een verwijzing naar het versoepelde urencriterium.

Hulp bij aangifte

De Belastingdienst vindt het belangrijk dat aangifte doen zo eenvoudig mogelijk is, maar begrijpt ook dat sommigen het moeilijk vinden. “We willen dat iedereen met een gerust hart aangifte doet en dan is het goed om te weten dat je er niet alleen voor staat,” vertelt Heleen Bisschoff-Moonen, directeur bij de directie Particulieren bij de Belastingdienst. “Hulp is er in vele vormen, zowel binnen als buiten de Belastingdienst. Denk aan onze website waar je alles over de aangifte kunt terugvinden. Maar ook aan hulp uit de nabije kring of van maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken en vakbonden. En je kunt algemene vragen ook stellen op onze sociale media kanalen. Kortom, een beetje extra hulp is nooit ver weg.”

Door krapte op de arbeidsmarkt moet ook de BelastingTelefoon het momenteel met minder mensen doen. Mogelijk zijn de wachttijden daardoor langer dan gebruikelijk. Voor antwoorden op de meest gestelde vragen over het doen van belastingaangifte kan men ook terecht op belastingdienst.nl/aangifte. Meer informatie over hulp bij aangifte is te vinden op belastingdienst.nl/hulp.

Box 3: aangifte zoals gebruikelijk

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Belastingdienst uit moet gaan van het werkelijke rendement op sparen en beleggen. In het huidige aangifteprogramma 2021 zijn de gevolgen hiervan nog niet verwerkt. Hierdoor zien belastingplichtigen met box 3 inkomen in het aangifteprogramma een inkomen en een berekend belastingbedrag dat mogelijk niet juist is. Het besluit hoe het arrest uit te voeren, wordt rond begin mei genomen. Mensen die aangifte doen in box 3, kunnen dat opgeven zoals gebruikelijk. De Belastingdienst houdt de aangiftes met box 3 apart. Als bekend is hoe het herstel eruit ziet, berekent de Belastingdienst het juiste bedrag.

Doordat ná de aangifteperiode wordt besloten over de oplossing, zullen de definitieve aanslagen bij mensen die aangifte doen in box 3, waarschijnlijk later dan de gebruikelijke datum van 1 juli worden opgelegd. Daar worden zij door de Belastingdienst over geïnformeerd.

Voorlopige aanslag

Ook in de voorlopige aanslag 2022 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Hierdoor kan de voorlopige aanslag 2022 voor burgers met een box 3 inkomen te hoog zijn. Voor burgers met een terug te ontvangen bedrag kan de teruggaaf hierdoor te laag zijn vastgesteld. Burgers kunnen de voorlopige aanslag gewoon betalen. De voorlopige aanslag 2022 wordt verrekend met de definitieve aanslag 2022, waarin de gevolgen van het arrest wel zijn verwerkt. Maar er is voor mensen met box 3 inkomen ook de mogelijkheid om de voorlopige aanslag 2022 niet te betalen, voor hen wordt een betaalpauze ingelast. Meer informatie over belastingaangifte en box 3 is te vinden op belastingdienst.nl/box3.