Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe

Vandaag heeft staatssecretaris Van Rij het gewijzigde wetsvoorstel waarmee vanaf 2023 excessief lenen van de eigen bv wordt aangepakt naar de Tweede Kamer gestuurd, conform afspraak uit het coalitieakkoord. Het kabinet wil excessief lenen bij de eigen bv tegengaan. Door (excessief) te lenen bij de eigen bv kan belastingheffing in box 2 worden uitgesteld of zelfs afgesteld. Dit vindt het kabinet niet wenselijk.

Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen. Momenteel is het voor aanmerkelijkbelanghouders vaak mogelijk om geld te lenen uit hun bv zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor is er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen.

Het is gebleken dat deze leningen steeds vaker voorkomen. Zo stond er in 2007 een bedrag van 19,7 miljard euro aan schuld aan de eigen vennootschap open en is dit in 2018 gestegen naar 62,4 miljard euro.

De mogelijkheid om privé via leningen over box 2-vermogen te beschikken zonder daarover direct belasting te betalen wordt met dit wetsvoorstel beperkt. Daarnaast zorgt de huidige vormgeving van het boxenstelsel voor ongelijkheid tussen verschillende soorten ondernemers. Het is namelijk afhankelijk van de rechtsvorm die een ondernemer gekozen heeft of het wel of niet mogelijk is om te lenen van de eigen onderneming. Deze ongelijkheid wordt beperkt door dit wetsvoorstel.

Een eerdere versie van het wetsvoorstel is in 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd en werd daarna door het vorige kabinet aangehouden. Aanmerkelijkbelanghouders waren in 2019 via een internetconsultatie al voorbereid op dit wetsvoorstel en hebben hier ook naar gehandeld. Er is in 2019 circa 13,6 miljard euro meer dividend uitgekeerd. Dit heeft gezorgd voor een extra belastingopbrengst in box 2 van 3,4 miljard euro.