Herstart invorderen toeslagen vanaf april

Sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020 is de invordering van toeslagschulden stopgezet, om te voorkomen dat mensen verder in financiële problemen zouden komen. Nu alle coronamaatregelen zijn opgeschort, is het belangrijk dat invordering van teveel ontvangen toeslagen weer wordt opgestart om te voorkomen dat betalingsachterstanden zich opstapelen. Dit gebeurt dan ook vanaf medio april.

Dit laat staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) aan de Tweede Kamer weten. Het gaat in totaal om ruim 1 miljoen burgers die voor in totaal circa 1 miljard euro aan betalingsachterstanden hebben. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen): 

“Het is belangrijk dat betalingsachterstanden niet verder oplopen. Het weer moeten betalen van teveel ontvangen toeslagen kan behoorlijke impact hebben. Daarom gaan we zorgvuldig te werk en zijn er ruime betalingsregelingen voor hen die dit nodig hebben”.

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) worden niet betrokken in de opstart. Voor hen blijft de invordering gepauzeerd tenminste zolang hun zaak in behandeling is bij het UHT.

 

Betalingsregeling

Door de lange pauzering van twee jaar vanwege corona zullen veel mensen niet weten dat er nog één of meerdere vorderingen openstaan. Betrokkenen ontvangen dan ook eerst een vooraankondiging met daarin een overzicht van de openstaande bedragen. Daarna ontvangt men een aanbod met de standaard betalingsregeling van twee jaar om alles terug te betalen. Het is mogelijk om een persoonlijke betalingsregeling te treffen als de financiële situatie daarom vraagt. Men kan dit via een vereenvoudigd formulier op de website of met hulp van medewerkers van de Belastingtelefoon aanvragen.
Tijdens de opstart is het overigens het voornemen van het kabinet om geen (wettelijk bepaalde) invorderingsrente te rekenen, dit om geen extra drempel op te werpen bij het terugbetalen. Een voorstel hiervoor zal bij het parlement worden ingediend.

Fasering

Om iedereen zo goed als mogelijk te kunnen helpen – met de aanvraag voor een persoonlijke betalingsregeling bijvoorbeeld - zal de invordering gefaseerd plaats vinden. De eerste brieven worden verstuurd naar burgers met schulden die redelijk recent zijn, opgebouwd van 2020 en jonger. Het gaat om circa 775.000 burgers. Burgers met de hoogste terugvorderingen worden pro-actief gebeld, nog voordat zij de eerste vooraankondigingsbrief ontvangen, om hen te informeren over de herstart en vragen over hun situatie te kunnen beantwoorden.

Het kabinet wil zoveel mogelijk mensen informeren over de aanstaande invordering. Dit gebeurt  o.a. via artikelen in huis-aan-huisbladen en door stakeholders actief te informeren zoals gemeenten, bewindvoerders en juridisch loketten.