Start tegemoetkoming huurders van gereguleerde particuliere verhuur in aardbevingsgebied

Huurders in het aardbevingsgebied die op 1 juli 2021 een huurwoning in het sociale stelsel huurden van een particuliere eigenaar kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige tegemoetkoming van 750 euro. Deze huurders kunnen vanaf 1 april op  snn.nl/tegemoetkominghuurders nagaan of zij gebruik kunnen maken van deze nieuwe regeling.

De belangrijkste voorwaarden van de regeling zijn dat:

  • de kale maandhuur bij aangaan van het huurcontract onder de sociale huurgrens lag. Die grens was in 2021 bijvoorbeeld 752,33 euro en in 2011 bijvoorbeeld 652,52 euro.
  • het om een zelfstandige woning gaat met een eigen voordeur die gehuurd werd in juli 2021.
  • de huurwoning in een van de postcodes staat waar de waardedalingsregeling van Intituut Mijnbouwschade Groningen geldt of in de postcodes 9679, 9681 of 9682.

Deze beleidsregel wordt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Aanvragen kan vanaf 1 april tot en met 31 december 2022 via snn.nl/tegemoetkominghuurders. De eenmalige vergoeding geldt per woning.

Huurders die op 1 juli 2021 van woningcorporaties in het aardbevingsgebied een woning huurden, hebben eerder al een eenmalige tegemoetkoming gehad van 750 euro. Doordat er in veel gevallen onzekerheid was over de vraag of hun huurwoning nog onderdeel uit zou gaan maken van de versterkingsopgave is onderhoud aan hun woning mogelijk uitgesteld. De minister van BZK heeft de Tweede Kamer in september 2021 toegezegd te onderzoeken of ook huurders die sociaal huren bij particuliere verhuurders hiervoor een eenmalige tegemoetkoming kunnen krijgen. De regeling die 1 april start, is hier de uitwerking van.