Nederland krijgt nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie

Minister Dijkgraaf (OCW) wil dat we als land steviger staan voor de wetenschappelijke feiten en degenen die ze verkondigen. Hiervoor is een stevig fundament onder onze wetenschapscommunicatie nodig. Daarom neemt hij het initiatief voor de komst van een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie. Dit nieuwe centrum gaat expertise verzamelen en delen, om zo wetenschapscommunicatie doeltreffender te maken. Voor het centrum, dat samen met wetenschappers moet worden ingericht, stelt minister Dijkgraaf de komende tien jaar in totaal ruim € 10 miljoen beschikbaar.

In Nederland zijn veel mooie initiatieven als het gaat om wetenschapscommunicatie. Talloze wetenschappers gaan in gesprek met burgers over de vragen, opzet, uitkomsten en implicaties van hun onderzoek. Vooral jonge onderzoekers vinden creatieve wegen om een nieuw publiek te bereiken. Via een landelijk centrum kan nog beter worden samengewerkt op het vlak van wetenschapscommunicatie. De bedoeling is dat kennis hierover terecht komt bij de mensen die in de praktijk hiermee bezig zijn.

Expertise op dit vlak van wetenschapscommunicatie - wat wel en niet werkt, en hoe je het vorm kan geven – kan via het nieuwe centrum breder worden gedeeld dan nu het geval is. Ook kan het centrum zelf onderzoek initiëren naar de doeltreffendheid van wetenschapscommunicatie en naar manieren om deze te verhogen. De minister wil samen met wetenschappers zelf de contouren van het centrum gaan uitwerken. Daarbij wordt gekeken naar soortgelijke initiatieven in Duitsland (‘Wissenschaft im Dialog’) en Engeland (‘National Center for Public Engagement’).

Stevige rol van wetenschap

Minister Dijkgraaf: “Ik sta voor wetenschappelijke feiten en degenen die ze verkondigen. De afgelopen coronaperiode hebben we gezien hoe wetenschappelijke kennis onder druk kan komen te staan in ons publieke en politieke debat. Voor een stevige rol van wetenschap in onze samenleving is ook een stevig fundament onder onze wetenschapscommunicatie nodig. Op dit moment gebeurt in ons land al veel moois op dit vlak. Al die inspanningen wil ik meer samenbrengen en nog doeltreffender maken.” 

Mensen betrekken bij wetenschappelijk proces

In zijn lezing 'Wanneer kennis kritiek wordt' in maart van dit jaar in Leiden ging minister Dijkgraaf in op het belang van wetenschapscommunicatie. Hij benadrukte dat het mensen kan betrekken en inzicht kan geven in het wetenschappelijk proces. Zo draagt wetenschapscommunicatie aan het vergroten van het vertrouwen in de wetenschap.

Hij schetste een ‘schaarbeweging’, met enerzijds de groeiende invloed van wetenschap op ons dagelijks leven en anderzijds groeiend onbegrip over die wetenschap. “Als we willen dat meer mensen inzien hoe belangrijk het is om kennis te vergroten, dan moeten we de kloof tussen wetenschap en samenleving verkleinen (..) De opdracht aan de wetenschap is zichtbaarder en toegankelijker te worden.”