Minister-president Mark Rutte en de minister-president van Wallonië, Elio Di Rupo, willen de banden tussen Nederland en Wallonië verder versterken

Minister-president Mark Rutte ontving de minister-president van Wallonië, Elio Di Rupo, dinsdag 7 juni in Den Haag. Tijdens het bezoek is een gezamenlijke routekaart voor de komende 2 jaar overeengekomen. Met deze routekaart willen de Nederlandse en Waalse regeringen de samenwerking versterken op uiteenlopende onderwerpen, zoals landbouw, volksgezondheid, werkgelegenheid, onderzoek en innovatie, milieu, ruimtelijke ordening, en mobiliteit.

De komende twee jaar zullen Nederland en Wallonië een overlegstructuur opzetten die een of twee keer per jaar bijeenkomt om grenskwesties rondom ruimtelijke ordening en het milieu aan te pakken. Ook zullen geleerde lessen over de grote overstromingen van juli 2021 worden uitgewisseld. Nederland en Wallonië zijn verder van plan om, voortbordurend op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, partnerschappen te blijven aanmoedigen om de kennis over gezondheid, onderzoek en innovatie te verbeteren.

De bijeenkomst was ook een gelegenheid voor de twee regeringsleiders om belangrijke Europese kwesties en uitdagingen te bespreken. Eerst en vooral de oorlog in Oekraïne en de noodzaak voor de Europese Unie om de energieafhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen en meer in het algemeen de energietransitie te versnellen, maar ook de versterking van de Europese defensie binnen het kader van de EU en de NAVO. De twee regeringsleiders deelden ook hun standpunten over de regels voor economische governance binnen de EU en spraken over het EU handelsbeleid.