Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 vertraagd

Nederlandse Douane werkt aan tussentijdse oplossing

De Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn 2020' gaat over regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. De vernieuwing  en uitbreiding aan het Nederlandse deel van het bestaande geautomatiseerde registratiesysteem EMCS lukt niet voor 13 februari 2023. Het streven is dat de aanpassingen uiterlijk 1 oktober volgend jaar klaar zijn. De Nederlandse Douane werkt aan een tussentijdse oplossing om de gevolgen voor  bedrijven en lidstaten te beperken.

Excise Movement and Control System (EMCS)

Europese bedrijven registreren het vervoer van goederen waar accijns op rust. Dit zijn tabaksfabricaten, alcohol en alcoholhoudende dranken, en energieproducten zoals olie en gas. Daarbij wordt genoteerd in welk Europees land accijns is afgedragen en waar dat nog moet gebeuren. De lidstaten gebruiken daarvoor het geautomatiseerd systeem EMCS. Met de invoering van de nieuwe Horizontale accijnsrichtlijn 2020 wordt het gebruik van EMCS uitgebreid.

Aanpassing EMCS niet op tijd

Om te voldoen aan de uitvoering van de nieuwe Europese richtlijn moet het Nederlandse deel van het EMCS uitgebreid worden. Het lukt de Nederlandse Douane echter niet op dat vóór 13 februari 2023 gereed te hebben. Daarnaast dient het huidige Nederlandse deel van EMCS eerst te vernieuwen, voor dat  het kan worden uitgebreid. Er is onvoldoende beschikbare IT-capaciteit om alle aanpassingen tijdig te verwerken. Systemen van lidstaten en bedrijven die wél op tijd gereed zijn, kunnen vanaf die datum geen berichten meer uitwisselen met het Nederlandse deel van EMCS. Het gaat zowel om accijnsgoederen waarover accijns is betaald, als goederen waarover nog geen accijns is voldaan. Het streven is om op 1 oktober 2023 met de vernieuwing en uitbreiding van het Nederlandse deel van het EMCS klaar te zijn.  

Tussentijdse oplossing

Er wordt door de Douane druk gewerkt aan een tussentijdse oplossing om nadelige gevolgen zoals extra administratieve last voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Bij de concrete en praktische uitwerking van een oplossing wordt het bedrijfsleven uiteraard betrokken. Hierbij staat de Nederlandse Douane ook in nauw contact met de Europese Commissie.