Kabinet verlengt compensatie eHerkenning voor ondernemers

Het kabinet heeft besloten de compensatieregeling voor ondernemers voor het gebruik van het inlogmiddel eHerkenning met ingang van 1 oktober 2022 met twee jaar te verlengen. Daarmee zorgt het kabinet dat de kosten van dit private inlogmiddel vergoed blijven tot een gratis publiek alternatief inlogmiddel beschikbaar komt. Dit maken staatssecretaris van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst en staatssecretaris van Huffelen van Koninkrijkrelaties en Digitalisering vandaag bekend.

Ondernemers die hun belastingaangifte willen invullen via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk moeten inloggen met eHerkenning (niveau 3), een elektronisch authenticatiemiddel voor het bedrijfsleven. Het middel kan door ondernemers worden afgenomen bij verschillende private leveranciers. Ondernemers kunnen voor het Belastingdienst specifieke eHerkenningsmiddel een vergoeding aanvragen van €24,20 (inclusief BTW) per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de laagste prijs in de markt voor de aanschaf van het elektronisch authenticatiemiddel. De vergoeding kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Sommige ondernemers kunnen niet over een eHerkenningsmiddel beschikken omdat het bedrijf of de organisatie niet in het Handelsregister of het Probasregister kan worden opgenomen. Wanneer zij geen gebruik kunnen maken van een ander portaal, kunnen zij alleen nog aangifte doen via commerciële aangiftesoftware of een fiscaal dienstverlener. Ook voor deze ondernemers is de compensatieregeling verlengd. De vergoeding van noodzakelijke kosten voor aangiftesoftware of een fiscaal dienstverlener kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuw inlogmiddel voor het kosteloos doen van belastingaangifte. Dit nieuwe inlogmiddel komt naast eHerkenning, dat ook blijft bestaan.