Regenboogsteden krijgen tot en met 2026 jaarlijks 1,24 miljoen

De komende vier jaar krijgen de 56 Nederlandse Regenboogsteden jaarlijks € 1,24 miljoen om hun lokale lhbtiq+ emancipatiebeleid te voeren. Dit maakte minister Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zojuist op een conferentie in Utrecht bekend. Hoe dichterbij de doelgroep, hoe beter vaak zichtbaar is wat nodig is, afhankelijk van gemeente en soms zelfs wijk. De huidige samenwerkingsafspraken met Regenboogsteden lopen tot eind 2022.

Minister Dijkgraaf: “In Nederland mag iedereen zichzelf zijn. Ik ben trots op de samenwerking met de gemeenten en dat we ons vol energie blijven inzetten voor de acceptatie van lhtbiq+personen.”

De Regenboogsteden en de minister willen zich met het geld en hun beleid inzetten voor de veiligheid, weerbaarheid en verdere sociale acceptatie van lhbtiq+ inwoners.

Het gezamenlijk streven is de acceptatie van lhbtiq+ personen te laten toenemen onder de gehele bevolking. Extra aandacht is er nodig onder jongeren, ouderen en in kringen waar lhbtiq+ nog een taboe is. Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbtiq+ personen moeten afnemen. Lhbtiq+ personen moeten zich meer gesteund voelen, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

Regenboogbeleid bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk per gemeente. Zo organiseren sommige gemeenten activiteiten rondom Coming Out Day en symposia over veiligheid van de lhbtiq+ gemeenschap. De gemeente Oss heeft de expositie ‘Buitengewone geschiedenis, transgenders in Nederland’ naar de publiekhal van het gemeentehuis gehaald. Daarmee was de expositie voor iedereen toegankelijk en zagen inwoners van Oss de expositie wanneer zij bij de gemeente langskwamen. Daarnaast hebben transgender jongeren hun ervaringen gedeeld bij de opening van de tentoonstelling. De gemeente Rotterdam is het project Inside Out met Dona Daria gestart, dat focust op het versterken van de sociale netwerken van lhbtiq+ personen en vrouwen in gesloten gemeenschappen. De focus hierbij ligt enerzijds op de weerbaarheid van de doelgroep en anderzijds op de gesprekken met culturele en religieuze besturen en organisaties.

Om de ambities te realiseren ontvangen de Regenboogsteden sinds 2008 een jaarlijks een financiële bijdrage van OCW. De afgelopen periode, 2018-2022, is het programma wederom positief geëvalueerd en vormt het samen met het brede draagvlak onder gemeenten en samenwerkingspartijen reden voor voortzetting van het programma.

Opbrengsten afgelopen jaren

Opbrengsten van de samenwerking met Regenboogsteden zijn:

  1. Financieren van projecten om sociale acceptatie te vergroten.
  2. Het bestrijden van geweld tegen lhbtiq+ personen.
  3. Bijdragen aan veilige schoolomgeving.
  4. De groeiende toename aan politieke belangstelling op lokaal niveau, eveneens de vergrote maatschappelijke bewustwording en de uitbreiding van het draagvlak op het gebied van lhbtiq+.
  5. De verbeterde samenwerking met lokale samenwerkingspartners.
  6. Als verbeterpunt is het belangrijk om de komende periode ook aandacht te besteden aan het vergroten van kennis en praktische toepasbaarheid van intersectionaliteit. Binnen de brede lhbtiq+-doelgroep is er een grote diversiteit aan mensen. Hierdoor wordt er soms minder aandacht besteed aan de ene groep dan aan de ander.

Aan het eind van dit jaar presenteert minister Dijkgraaf de Emancipatienota waarin ook aandacht voor regenboogbeleid en het belang daarvan.