Tegemoetkoming ondernemers bij fors omzetverlies door hoogwater

Limburgse en Brabantse ondernemers die door het hoogwater van vorige zomer fors omzetverlies hebben geleden, kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling. De getroffen ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen in de periode van 24 oktober tot en met 5 december 2022. De regeling geldt voor omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Het Rijk heeft aan de Provincie Limburg een specifieke uitkering van € 24 miljoen toegekend, om deze tegemoetkoming te kunnen realiseren.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Ondernemers zijn hard geraakt door het hoogwater. Veel bedrijven en winkelpanden hebben schade geleden. Ondernemers hebben in de periode na de wateroverlast veel veerkracht getoond en hun bedrijfsvoering zoveel als mogelijk weer opgepakt. Deze tegemoetkoming van de omzetschade geeft hen daarbij een zetje in de rug.”

Gedeputeerde Stephan Satijn (Economie, Onderwijs en Grondbedrijf): “Voor materiële schade heeft het kabinet in het najaar van 2021 de Wet tegemoetkoming schade bij rampen ingezet. Deze wet voorziet echter niet in de omzetschade die ondernemers door het hoogwater hebben opgelopen. Samen met de verschillende Limburgse belangenorganisaties en de getroffen gemeentes hebben we bij het Rijk aangedrongen op een regeling waarmee het omzetverlies van zwaar getroffen ondernemers gedeeltelijk gecompenseerd wordt. Wij zijn verheugd om nu een regeling te kunnen presenteren die hierin voorziet.” 

In juli 2021 werden delen van Limburg en Noord-Brabant getroffen door hoogwater.

De officiële naam van de regeling is ‘Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant.

Het meldingsformulier Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant (TOWL) is vanaf 24 oktober hier aan te vragen. Voor het indienen van een aanvraag wordt om eHerkenning niveau 3 gevraagd.