Kabinet trekt definitief 602 miljoen euro uit voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten

In april van dit jaar heeft het kabinet de projectbijdragen bekend gemaakt uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. De projecten dragen bij aan een duurzame en economische groei in Nederland. Verschillende projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen. Voor vijf projecten is deze onderbouwing nu voldoende en trekt het kabinet definitief 602,3 miljoen euro uit.

Het kabinet volgt het advies van de adviescommissie op en kent een subsidie van 266,6 miljoen euro toe aan PhotonDelta. Deze investering van het groeifonds in fotonica ecosystemen is bedoeld om Nederland koploper in de wereldwijde chipindustrie te maken. Om de innovatiekracht en de productiviteit van bedrijven te verhogen, kent het kabinet 152,6 miljoen euro toe aan de samenwerking van beroepsonderwijs en werkgevers. Daarnaast ziet het kabinet kansen om als wereldleider bij te dragen aan de eiwittransitie en trekt hier 60 miljoen euro voor uit. Voor de duurzame transformatie van werklocaties in de vorm van werklandschappen wordt 26,2 miljoen euro uitgetrokken. Tot slot zal het project Zelfdenkende Moleculaire Systemen 96,9 miljoen euro ontvangen. Een ander project voldeed niet aan de voorwaarden en is niet gehonoreerd.

Wat is het Nationaal Groeifonds?

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds worden beoordeeld door de onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De Commissie vraagt in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet.

Derde ronde

Ondernemers en kennisinstellingen kunnen tussen 2 januari en 3 februari 2023 opnieuw projectvoorstellen indienen. Deze zullen voor de zomer van 2023 door de onafhankelijke adviescommissie worden beoordeeld, waarna het kabinet een besluit neemt.

Meer weten over de projecten?