Akkoord moet openbaar vervoer toegankelijker maken voor mensen met beperking

Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook mensen met een beperking. Daarom hebben vandaag staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), regionale bestuurders, ov-bedrijven en ProRail het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 getekend.

In dit akkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat in 2040 het openbaar vervoer volledig toegankelijk is voor iedereen. In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Zij ervaren nog obstakels in het openbaar vervoer, waardoor zij er geen of weinig gebruik van maken. Nederland heeft eerder een VN-verdrag ondertekend waarin is afgesproken hier iets aan te doen. Dit verdrag is de basis voor het vandaag getekende akkoord.

De ondertekenaars hebben onder meer afgesproken dat de reisinformatie eenvoudiger en duidelijker wordt, de toegankelijkheid van haltes en perrons wordt verbeterd en dat er vaker hulp wordt geboden om ervoor te zorgen dat iedereen met het openbaar vervoer kan reizen. Ook is afgesproken dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties worden betrokken bij het maken van nieuw beleid.

Alle partijen zien het bestuursakkoord niet als een eindpunt maar als een vertrekpunt. Zo hebben nog niet alle treinen toiletten, maar zijn er wel afspraken gemaakt hoe daar aan wordt gewerkt. Ook zijn nog niet alle bushaltes in Nederland toegankelijk, maar ligt er nu wel een plan hoe dat in 2040 gerealiseerd moet zijn.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Met dit bestuursakkoord hebben we goede en realiseerbare afspraken gemaakt die ervoor gaan zorgen dat het openbaar vervoer toegankelijker wordt. Ik stel € 10 miljoen ter beschikking voor de uitvoering van de afspraken. Het liefste zou ik zien dat we alle drempels die het gebruik van het ov bemoeilijken voor mensen met een beperking morgen hebben weg gehaald, maar dat is niet realistisch.  De kern van dit akkoord is de overtuiging en inzet van alle partijen dat iedereen in Nederland met het ov moet kunnen reizen en dat we ons daar de komende jaren heel hard voor gaan inzetten.”

Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Het sluiten van dit bestuursakkoord is een belangrijke stap richting een toegankelijker ov voor mensen met een beperking. Het akkoord moet wel leiden tot merkbare verbeteringen in de praktijk. Denk aan het snel oplossen van problemen met defecte liften, reisassistentie of ontoegankelijke perrons. Reizigers moeten ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de verbeteringen waar dit akkoord voor bedoeld is.”

Fleur Gräper-van Koolwijk, bestuurder van het Interprovinciaal Overleg/Gedeputeerde Mobiliteit Provincie Groningen: “Goede en betaalbare toegankelijkheid van het openbaar vervoer is voor iedereen van groot belang. Des te fijner dat er nu een akkoord ligt dat ook specifiek toeziet op toegankelijk ov voor mensen met een beperking. Mede daarom hebben we er vanuit het IPO op aangedrongen om het Openbaar Vervoer ook in deze moeilijke tijd overeind te houden. De ondertekening van dit Bestuursakkoord is voor mij een erkenning dat het Rijk zich hier samen met ons voor in wil zetten.”

John Voppen, CEO ProRail: "ProRail werkt met hart en ziel aan het toegankelijk maken van spoor en stations en daar gaan we mee door. We realiseren ons dat het gebruik van ov voor mensen met een beperking een uitdaging kan zijn en blijven stappen zetten. We juichen het toe dat ook andere ov-vormen de toegang voor mensen met een beperking verbeteren. Op die manier werken we aan een drempelloze reis altijd, overal en voor iedereen."

Jacco van der Tak, directeur Communicatie & Corporate Affairs NS: “Als NS vinden wij het belangrijk dat alle reizigers zich welkom voelen in de trein. Goed dat we met alle partijen de handen nu ineenslaan voor een toegankelijk openbaar vervoer. We doen al veel, denk bijvoorbeeld aan de NS-reisassistentie die op meer dan 200 stations beschikbaar is. Een reis zonder drempels is waar we aan blijven werken: elke dag toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen! ‘’

De ondertekenaars van het bestuursakkoord zetten voor 2032 al grote stappen op weg naar een toegankelijk ov in 2040. De partijen gaan ervan uit dat het effect van het bestuursakkoord al op korte termijn voor de reiziger merkbaar is.