Proef: bonus voor leraren die contract uitbreiden

Leerlingen, ouders, leraren en schoolleiders, iedereen merkt het. Het tekort aan leraren en schoolleiders is urgent, daarom trekken we alle registers open. Ook nieuwe, onorthodoxe maatregelen zijn nodig. Minister Dennis Wiersma roept scholen op mee te doen aan een proef om een bonus te geven aan leraren die hun contract willen uitbreiden.

Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ,,Je werkt je als leraar een slag in de rondte om leerlingen goed les te geven. Dat is pittig, nu het steeds moeilijker is om voldoende collega’s te vinden. Dat maakt dat we alle zeilen moeten bijzetten. En ook een beroep doen op leraren om waar dat kan hun contract uit te breiden. De Tweede Kamer riep onlangs op om te komen met een voltijdsbonus, wij gaan daarmee aan de slag door nu direct te starten met een proef. Schoolbesturen kunnen zich hier nú voor aanmelden. Wat trouwens los staat van dat waar leraren al meer uren werken, extra uren natuurlijk ook nu al doorbetaald moeten worden.”

Kopgroep

Een kopgroep van scholen start binnenkort met de bonus voor leraren die meer willen werken. De Tweede Kamer heeft hier per motie om gevraagd, als een van de manieren om het personeelstekort aan te pakken. Minister Wiersma wil nu zo snel mogelijk aan de slag met een proef om in de praktijk te leren wat voor leraren werkt. De vorm en de hoogte van de bonus staan nog niet vast, meerdere varianten worden onderdeel van de proef. Te denken valt aan een bonus voor mensen die een fulltime contract krijgen of meer geld voor mensen die bijvoorbeeld hun contract uitbreiden van twee naar drie of vier werkdagen.

Ondersteuning

Schoolbesturen die meewerken krijgen praktische ondersteuning en begeleiding bij het kiezen en uitwerken van een bonusvariant. Scholen financieren de bonus zelf, maar de  begeleiding wordt aangeboden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De eerste inzichten worden in het voorjaar verwacht, die vervolgens  kunnen worden gebruikt door scholen in het schooljaar 2023-2024.

Aanmelden

Schoolbesturen kunnen zich tot en met 30 november aanmelden via meeruren@minocw.nl. Er is in de kopgroep ruimte voor een beperkt aantal schoolbesturen. Bij de selectie wordt gekeken naar hoe groot het lerarentekort is en of er veel medewerkers een kleine deeltijdbaan hebben.