Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verlengt de subsidie Waardevermeerdering met zes maanden. Hierdoor loopt deze tot 1 juni 2023 in de huidige vorm door. De subsidie Waardevermeerdering bestaat sinds 2017 en is bedoeld als compensatie voor de (trage) afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg.

De subsidie is bedoeld voor inwoners die voor minstens € 1.000 schade geleden hebben. Zij kunnen een subsidiebedrag van maximaal € 4.000 aanvragen voor energiebesparende of -verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen, (vloer)isolatie of een warmtepomp.

Met de verlenging in de huidige vorm komt staatssecretaris Hans Vijlbrief tegemoet aan de wensen van de regio. Ook hoopt hij zo rust voor de inwoners van het aardbevingsgebied te creëren. Daarnaast blijft op deze manier het geld dat voor de Waardemeerderingsregeling is gereserveerd, behouden voor de Groningers.

De verlenging tot 1 juni 2023 kost naar verwachting € 60 miljoen. Naast de € 18 miljoen die over is uit de huidige regeling stelt het ministerie van EZK hiervoor nog  € 42 miljoen extra subsidiebudget beschikbaar.

Subsidiebudget en verlenging Waardevermeerdering

Het ministerie van EZK stelde al eerder extra subsidiebudget beschikbaar voor de huidige Waardevermeerderingsregeling. Het subsidiebudget werd in juni 2022 verhoogd met €75 miljoen. Met de publicatie van bovenstaande Kamerbrief is bekend hoe de toekomst van de Waardevermeerderingsregeling eruitziet.

Vanaf 1 juni 2023 gaat de Waardevermeerderingsregeling in aangepaste vorm door. Aanvragen van bewoners die ná 1 juni 2023 een schademelding indienen, worden onder de nieuwe voorwaarden beoordeeld. De regeling is vanaf dan alleen nog bedoeld voor inwoners die meer dan een jaar moeten wachten op een schadebesluit van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

EZK opdrachtgever, SNN voert uit

Deze subsidie is opgesteld en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van EZK. 
Het SNN verstrekt deze subsidie in opdracht van het ministerie en zorgt ervoor dat de subsidieaanvraag in behandeling wordt genomen en het geld bij de mensen terecht komt.

Ga voor alle informatie over de subsidie Waardevermeerdering of het doen van een aanvraag naar: www.snn.nl/wvm