Kabinetsreactie evaluatie beleggingsinstellingen: vastgoedmaatregel uitgesteld tot 2025

Het kabinet heeft besloten dat de op Prinsjesdag dit jaar aangekondigde maatregel dat een zogeheten fiscale beleggingsinstelling (fbi) niet meer direct in Nederlands en buitenlands vastgoed mag beleggen met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2025. Dit is bekend gemaakt in de kabinetsreactie op een evaluatierapport van SEO over de fiscale beleggingsinstelling (fbi) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi).

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Stichting Economisch Onderzoek (SEO) de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de regelingen voor de fbi en de vbi in de vennootschapsbelasting geëvalueerd. Deze regelingen leiden ertoe dat er, onder voorwaarden, voor de fbi een nultarief en voor de vbi een vrijstelling geldt voor de vennootschapsbelasting (vpb). Het evaluatierapport van SEO is op 7 juli 2022 aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden en concludeert dat de regelingen ten aanzien van vastgoedbeleggingen doelmatiger kan worden ingericht.

Vastgoedmaatregel

Op basis van de zogeheten vastgoedmaatregel mag een fbi niet meer direct in Nederlands of buitenlands vastgoed beleggen. Als gevolg van de voorgenomen maatregel wordt de winst van een fiscale beleggingsinstelling die voornamelijk in vastgoed belegt (vastgoed-fbi’s) vanaf 1 januari 2025 belast tegen het reguliere vpb-tarief. De vastgoedmaatregel heeft geen gevolgen voor de effecten-fbi’s. Indirect beleggen via een vennootschap die op haar beurt vastgoed houdt is daarom nog wel mogelijk. Een fbi kan dus in vastgoed (blijven) beleggen door middel van het houden van aandelen in een regulier belaste dochtervennootschap (vastgoedbeleggingsdochters).

Uitstel

Met de uitgestelde inwerkingtreding van de vastgoedmaatregel naar 1 januari 2025 wil het kabinet de praktijk voldoende tijd en handelingsperspectief bieden om te anticiperen op de gevolgen van deze maatregel. Vertegenwoordigers van fbi’s en de (institutionele) beleggers hebben aangegeven dat zij 9 tot 12 maanden nodig hebben om te kunnen herstructureren en goed voorbereid te kunnen zijn op deze maatregel. Daarnaast hangt de uitgestelde inwerkingtreding van de vastgoedmaatregel samen met het besluit van het kabinet om te voorzien in een flankerende maatregel voor de overdrachtsbelasting die met ingang van 1 januari 2024 geldt. Het gaat om een voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting gedurende het jaar 2024 voor herstructureringen die direct samenhangen met de vastgoedmaatregel.

Internetconsultatie

De maatregelen die voortvloeien uit de evaluatie inclusief de flankerende maatregel, zullen de komende periode verder uitgewerkt worden in een wetsvoorstel. In het eerste kwartaal van 2023 zal er in dat kader een internetconsultatie plaatsvinden. Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel op Prinsjesdag 2023 in te dienen bij de Tweede Kamer.