Toespraak minister-president Rutte naar aanleiding van kabinetsreactie slavernijverleden

Minister-president Rutte houdt maandag 19 december 2022 in het Nationaal Archief in Den Haag een toespraak naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport Ketenen van het Verleden van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

De minister-president spreekt in aanwezigheid van betrokkenen die het kabinet sprak in aanloop naar de presentatie van de kabinetsreactie, de leden van de dialooggroep en vertegenwoordigers van de landen van het Koninkrijk en Suriname.

Bij de bijeenkomst zijn ook vicepremiers Hoekstra, Kaag en Schouten, minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aanwezig. Aansluitend aan de toespraak van de minister-president volgt in het Nationaal Archief een besloten bijeenkomst waarin de kabinetsleden informeel in gesprek gaan met de genodigden.

In Suriname en op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk gaan na de toespraak van minister-president Rutte de volgende leden van het kabinet op locatie in gesprek met aanwezigen over de kabinetsreactie en de betekenis daarvan ter plekke:

  • Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): Bonaire
  • Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): Sint Maarten
  • Minister Weerwind (Rechtsbescherming): Suriname
  • Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid): Aruba
  • Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering): Curaçao
  • Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): Saba
  • Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst): Sint Eustatius