Jaarplan Belastingdienst 2023: werken aan een stabiele toekomst

De Belastingdienst werkt constant aan het verbeteren van de dienstverlening. In 2023 versterkt de dienst de ondersteuning en hulp voor burgers en ondernemers die vragen hebben of met problemen zitten. Ook zet de Belastingdienst meer in op hulp vooraf om fouten in aangiften te voorkomen. Tegelijkertijd staat de dienst voor verschillende uitdagingen: de uitvoering van uiteenlopende complexe wetten en regels, verouderde IT-systemen en personeelstekorten. Nu inspelen op de toekomst, met aandacht voor stabiliteit en continuïteit, is essentieel. Dat staat in het Jaarplan 2023 van de Belastingdienst, dat vandaag door verantwoordelijk staatssecretaris Van Rij is verstuurd.

Staatssecretaris Van Rij: “Dankzij de Belastingdienst worden onze publieke voorzieningen betaald. Voor veel mensen is dat vanzelfsprekend, maar achter het heffen en innen van belastingen zit soms een complexe wereld van regels en systemen. Daar willen we bij helpen. Via extra loketten, het begrijpelijker maken van belastingbrieven en het uitbreiden van de eenvoudigere verkorte aangifte. De collega’s van de Belastingdienst zetten zich dagelijks in voor het verbeteren van de dienstverlening voor burgers en ondernemers en het oplossen van hun vragen en problemen. Ik blijf hier samen met hen aan werken.”

Samenkomst van uitdagingen

De Belastingdienst heeft te maken met verschillende uitdagingen. De samenkomst van onder andere verouderde IT-systemen, grote hersteloperaties en personeelstekorten zorgen ervoor dat niet alles tegelijkertijd kan worden uitgevoerd. De komende jaren zal daarom waar nodig gekeken moeten worden wat meteen moet, en wat later kan. Voor vraagstukken rond IT en personeel wordt gewerkt aan meerjarige oplossingen.

Ondanks deze uitdagingen worden veel vraagstukken snel opgepakt. Zo heeft de Belastingdienst het herstel van zaken die niet goed zijn gegaan in het verleden dit jaar snel en voortvarend opgenomen. Denk hierbij aan het rechtsherstel Box3, de informatievoorziening en het tegemoetkomingsbeleid rond de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het contact met ondernemers met coronaschulden.

Stand van de uitvoering

De Belastingdienst wil de dienstverlening steeds verbeteren. Daarom haalt de dienst signalen op van binnen en buiten de organisatie om knelpunten te identificeren en deze op te lossen. Deze signalen worden gebruikt om concreet de dienstverlening voor burgers en ondernemers te verbeteren. Hierover wordt in de meegezonden Stand van de Uitvoering gerapporteerd. Mede door deze signalen hebben burgers beter inzicht in de behandeling van hun bezwaar via een statusbalk op MijnBelastingdienst en kunnen digitale formulieren op verzoek thuis worden gestuurd. Bovendien worden ruim 4.300 medewerkers die contact hebben met burgers en ondernemers extra getraind in het herkennen en oplossen van signalen als mensen in de knel dreigen te raken.

Samen in gesprek

Zowel het Jaarplan 2023 als de Stand van de Uitvoering bevatten de nadrukkelijke uitnodiging aan politiek en beleid om met de Belastingdienst in gesprek te gaan en te blijven. Bijvoorbeeld over het kunnen bieden van maatwerk, naast massale processen. Voor het blijven bieden van de juiste dienstverlening is samenwerking met politiek én beleid noodzakelijk. Voor de ontwikkeling en stabiliteit van de dienst zelf, maar ook voor het voorkomen van complexe wetten en regels in de uitvoering.