Nederlands-Vlaamse regeringstop in Den Bosch

Dinsdag 31 januari 2023 komt een afvaardiging van de Nederlandse en van de Vlaamse regering bij elkaar in Den Bosch. De regeringstop staat in het teken van het bevorderen van de goede samenwerking op tal van terreinen. Het is de zesde editie van de top, die over en weer in Nederland en Vlaanderen wordt gehouden.

Minister-president Rutte en de Nederlandse afvaardiging ontmoeten de Vlaamse minister-president Jambon en de Vlaamse ministers dinsdagmiddag in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Hier spreken de bewindspersonen elkaar tijdens verschillende bilaterale ontmoetingen. In het gesprek van minister-president Rutte en minister-president Jambon staan onderwerpen centraal als klimaat, energie, de Europese economie en veiligheid.

Andere onderwerpen die tijdens de top op de agenda staan zijn onder meer grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van infrastructuur, arbeidsmarkt, wonen, energie, klimaat, duurzame mobiliteit, stikstof, economie, landbouw, onderwijs, cultuur en wetenschap. De top wordt afgesloten met een gezamenlijk werkdiner, waarbij ook de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant aansluit.

Deelnemers aan de Nederlands-Vlaamse top zijn naast de beide ministers-presidenten:

Nederland:

 • Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat
 • Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat
 • Minister Jetten voor Klimaat en Energie
 • Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof
 • Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • Staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media
 • Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat

Vlaanderen:

 • Minister Crevits van Welzijn en Volksgezondheid
 • Minister Somers van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Minister Weyts van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
 • Minister Demir van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
 • Minister Diependaele van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Minister Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken
 • Minister Dalle van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding
 • Minister Brouns van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw